Domov / Aktuality / SMS platby za parkovanie nahradí mobilná aplikácia

SMS platby za parkovanie nahradí mobilná aplikácia

Súčasné parkovacie automaty v Námestove si vyžadujú postupne stále vyššie náklady na údržbu a servis. S cieľom vyjsť obyvateľom, ako aj turistom v ústrety sa mesto rozhodlo systém fungovania úhrady za parkovanie pozmeniť tak, aby nebolo nutné kupovať nové, moderné a nákladné zariadenia.
Tie síce fungujú na báze modernejších technológií, avšak ich kúpa by bolo neefektívne riešenie, najmä ak existuje iná možnosť. Súčasné parkovacie automaty preto ostanú na svojom mieste a budú slúžiť ako informačné stojany, na ktorých budú uvedené možnosti a spôsoby platby za parkovanie. Namiesto kúpy nových parkovacích automatov bude za ušetrené prostriedky zavedená aplikácia ParkDots – poplatok za jej zavedenie je 1500 eur bez DPH. Tento spôsob prináša viaceré výhody aj oproti SMS platbám. Plusom je najmä úspora na transakčných poplatkoch, ktoré sú pri SMS o 15 % vyššie. Ešte načas však bude fungovať aj tento, zaužívaný systém úhrady. Mesto bude mať vďaka aplikácii k dispozícii databázu, ktorá bude evidovať súhrnné platby oboma spôsobmi, čo prinesie vyššiu efektivitu kontrol prostredníctvom jedného systému – mobilnej aplikácie na skenovanie EČV vozidiel. V dôsledku toho bude možné skontrolovať rýchlejšie viac vozidiel, čím zároveň stúpa výnos z parkovného, prípadne z uložených pokút a zároveň sa zvyšuje platobná disciplína. V Námestove nastane aj ďalšia zmena – v parkovacej zóne na Hviezdoslavovej ulici sa bude meniť dopravné značenie. Parkovanie v tejto zóne tak bude možné len po úhrade parkovného (SMS, alebo aplikáciou) vo výške 1€/30 minút. Spoplatnenie sa nebude týkať vozidiel s platným povolením na vjazd ozbrojených zborov a záchranných zložiek i cyklistov. Cyklisti majú takúto výnimku napríklad aj v Žiline – je to súčasť snahy o rozvoj a uľahčenie nemotorovej dopravy.

Parkovacím automatom našlo mesto nové využitie, budú slúžiť ako informačné panely. 

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Jozef Balcerčík
náčelník MsP