Domov / Aktuality / Školský rok sa začal aj pre 116 prvákov

Školský rok sa začal aj pre 116 prvákov

Prázdniny sa skončili a prichádzajú školské povinnosti.
V pondelok 3. septembra 2018 sa pre žiakov začal školský rok 2018/2019. Základné školy v našom meste slávnostne privítali žiakov, pričom najväčšiu pozornosť venovali žiakom, ktorí prišli do školy aj so svojimi rodičmi, teda prvákom. Slávnostného otvorenia školského roka na školách sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Kadera. Privítal nových prváčikov, zaželal im veľa úspechov, elánu a potešenia z výsledkov, aby sa im v škole páčilo a za svoju prácu boli odmenení iba tými najlepšími známkami. Všetci prváci v meste dostali od primátora mesta malý darček. Veľa radosti z úspechov detí poprial rodičom i učiteľom. Vyslovil presvedčenie, že všetci úspešne zvládnu školský rok, dosiahnu výborné výsledky, pričom sa mesto bude snažiť, tak ako doteraz, vytvárať školám, predovšetkým v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, čo najlepšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie. V novom školskom roku do školských lavíc na základných školách v meste zasadne 116 prvákov.

Prvý deň v škole bol zaujímavý nielen pre prváčikov, ale aj ich rodičov.  Foto: (msú)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Ivan Veljačik