Domov / Aktuality / Prvé zasadnutie Iniciatívy prorodinnej samosprávy sa uskutočnilo v Námestove

Prvé zasadnutie Iniciatívy prorodinnej samosprávy sa uskutočnilo v Námestove

Iniciatíva prorodinnej samosprávy odovzdala prvých 30 titulov obciam a mestám.

Za prítomnosti takmer 30 oravských obcí a miest sa vo štvrtok 2. mája 2019 na Mestskom úrade v Námestove uskutočnilo prvé slávnostné zasadnutie Iniciatívy prorodinnej samosprávy. Za účasti spišského diecézneho biskupa Mons. Š. Sečku bol prvým 30 obciam a mestám odovzdaný titul „Prorodinná samospráva. Možnosť zapojiť sa do tejto iniciatívy má každá obec, či mesto, ktoré zastupiteľstvom príjme Memorandum prorodinnej samosprávy.

Iniciatíva vznikla „zdola“ z prostredia oravských obcí a miest, ktoré cítia potrebu aktívne podporovať rodinu, ako základnú jednotku spoločnosti. Aj napriek tomu, že pojmy ako „ochrana rodiny“, či „podpora tradičnej rodiny“ a pod. boli v posledných týždňoch a mesiacoch často skloňované mnohými politikmi, skutočnosťou zostáva, že práve obce a mestá môžu svojou činnosťou najlepšie prispieť k realizácii pravej prorodinnej politiky a to najmä vytváraním a skvalitňovaním životných podmienok rodín. K iniciatíve sa okrem oravských obcí doposiaľ pridali aj obce z východného, či južného Slovenska.

V najbližšom období chcú predstavitelia iniciatívy osloviť, čo najviac slovenských obcí a miest, ktoré by sa mohli pridať k tejto myšlienke. Iniciatíva má byť tiež platformou pre výmenu skúseností, poznatkov, nápadov, či konkrétnych projektov, ktoré prispievajú k naplňovaniu cieľov prorodinnej politiky. Obce a mestá združené v tejto iniciatíve chcú zároveň aktívne rokovať s inštitúciami tak na regionálnej ako aj národnej úrovni s cieľom vytvárať praktické nástroje (legislatívne, finančné) na zlepšovanie podmienok života našich rodín.

ZDROJ: Facebook Oravská Polhora