Domov / Aktuality / Prosíme o vyplnenie dotazníkov

Prosíme o vyplnenie dotazníkov

Mesto Námestovo v spolupráci so Žilinskou univerzitou pracuje na riešení dopravných problémov mesta. Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie nasledujúcich dotazníkov:

 1. Dotazník pre mobilný prieskum. Prieskum je určený pre jednu osobu. Údaje popisujú jeden priemerný pracovný deň (prosím neuvažujte súčasné dopravné obmedzenia v súvislosti s opatreniam proti koronavírusu).
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4lVoFhUS8MlMa87tNOGx23lsG8u8fViBMBrdpKfIB-fwDEg/viewform
  Základné princípy dotazníka:
   Na určenej vzorke obyvateľstva popísať ich dopravné zvyky (počet ciest, použitý dopravný prostriedok,..)
   Dotazník je potrebné „odklikať“ až k poslednej strane a odoslať ho,
   Do prieskumu sa môžu zapojiť aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území mesta, ale dochádzajú do Námestova za prácou.
 2. Dotazník týkajúci sa parkovania v našom meste
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_oC9_4zFYuW9P_yv0Ke4cPQcGTidkFm_avde2Cl4khqyGw/viewform

Neustály nárast počtu vozidiel v meste nás núti hľadať riešenia. Riešením však nie je len budovanie nových parkovacích miest na úkor zelene. Chceme poznať vaše názory.

Oba dotazníky sú anonymné a spolu Vám zaberú približne 5 minút Vášho času. Ďakujeme za spoluprácu