Domov / Aktuality / Prečo sa pripravuje nová súťaž na plaváreň ?

Prečo sa pripravuje nová súťaž na plaváreň ?

Primátor Milan Hubík informoval na svojej facebookovej stránke občanov Námestova a okolia:
PREČO SME ZRUŠILI SÚŤAŽ? 
Chcem s vami komunikovať transparentne a preto som sa rozohodol rozpísať dôvody detailnejšie. Zaslúžite si byť informovaní.
– Komisia zriadená starým vedením mesta otvorila obálky s predloženými ponukami ešte pred vyhodnotením. Ja som tieto obálky prevzal od bývalého vedenia mesta už OTVORENÉ. Ako máme hodnotiť súťaž, ktorá bola týmto spôsobom zmarená?

Ale to nie je všetko, je tu ďalší problém zo súťažou:
Ponuka musí obsahovať urbanistickú štúdiu a ponúkanú cenu pozemku za m2. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať zámer výstavby plavárne s 25 m bazénom, budú zo súťaže vyradené.
– Čiže súťaž bola vypísaná tak, že napríklad návrh aqaparku, ktorý neobsahuje zámer výstavby plavárne sa do súťaže zapojiť nemôže, lebo by bol podľa podmienok súťaže vyradený.
Ďaľší problém: Ešte ako poslanec som dňa 20.06.2018 vedeniu mesta na MsZ namietal, že sútaž je vypísaná zle. Čo v prípade, keď sa stavba uskutoční tak, že nám vznikne na uvedenom mieste napríklad KASÍNO alebo iné nevhodné prevádzky? Na túto otázku som dostal od bývalého vedenia mesta odpoveď v nasledujúcom znení: „že sa nemáme starať a „…budeme ich všetci využívať.“
Ďalej súťaž bola vypísaná tak, že AK BY SA INVESTOR ROZHODOL ZMENIŤ PROJEKT V PRIEBEHU JEHO REALIZÁCIE, MOHOL BY TO BEZ PROBLÉMOV SPRAVIŤ. Čiže ak by sa rozhodol postaviť iba bazén, na ktorý je potrebných cca 1600 m2 pozemku, mohol by zastavať ďalších 8400 m2 – a kľudne akoukoľvek budodovu (aj viacpodlažnou! a tú potom komunkoľvek ďalej predať A MESTO BY S TÝM NEMOHOL NIČ UROBIŤ.
PODĽA VÁS KTO TU VLASTNE KLAME A ZAVÁDZA?
Z uvedených dôvodov preto aktuálne vedenie mesta a MsZ využilo právo na zrušenie súťaže (ktoré bolo od začiatku v pôvodnej súťaži jasne uvedené).
O majetku mesta Námestovo rozhodujeme tak, aby sa využil čo najlepším spôsobom. Spolu s MsZ, komorou architektov slovenska a ďalšími odborníkmi, chcem určiť spravodlivé podmienky súťaže a vypísať takú súťaž na odpredaj pozemku, do ktorej sa bude môcť prihlásiť každý s dobrým návrhom, ako sa to robí všade vo svete. Aby nám tu nevznikali stavby, ktoré v predložených projektoch vyzerajú inak ako keď sú dostavané. Akým spôsobom budú tieto podmienky prebiehať Vás budem postupne informovať.
Ďakujem všetkým za vaše slová podpory – tých ktorí pochybujú sa budem snažiť presvedčiť svojou dobrou prácou. Nie všetko ide spraviť rýchlo alebo hneď, ale veci sa už hýbu a mám za sebou množstvo stretnutí a veľa nápadov a projektov, ktorých realizácia nás čaká.“Primátor Milan Hubík tiež uviedol:
POKRAČUJEME V PLNENÍ SĽUBOV: OPRAVUJEME SÚŤAŽ NA PLAVÁREŇ
Poslanci naprieč celým politickým spektrom schválili výraznou väčšinou zrušenie nepodarenej súťaže na plaváreň. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE NECHCÚ PLAVÁREŇ.

Súťaž bola od začiatku zle nastavená. Mesto by cez ňu nezískalo kvalitnú architekúru, nedokázalo by si vierohodne overiť referencie a ekonomické pozadie účastníkov a hrozilo by riziko potenciálnych súdnych sporov neúspešných uchádzačov pre nejasné zadanie súťaže a jej ďalšie nedostatky.
VŠETCI CHCEME PLAVÁREŇ – MUSÍME TO VŠAK SPRAVIŤ PORIADNE. 
Námestovo potrebuje kvalitnú a funkčnú stavbu, ktorá bude v prvom rade slúžiť občanom. Námestovo potrebuje na nábreží kus kvalitnej architektúry, na ktorý budú hrdé ešte aj deti našich detí. Nestaviame to na jeden rok a je to veľmi dôležitá stavba.
Spravíme všetko preto, aby sa projekt plavárne príliš nespomalil. Všetci ju chceme využívať čím skôr, nemôžeme mať však ani nereálne očakávania.
Všetkých uchádzačov v zrušenej súťaži sme informovali, že budeme radi ak sa prihlásia do novej – opravenej súťaže.
Prosím vás berte s rezervou niektoré falošné anonymné stránky na facebooku, ktoré zavádzajú a klamú. Ak chce niekto čokoľvek konštruktívne riešiť – má u mňa dvere otvorené. Anonymné zavádzanie verejnosti však neprospeje nikomu.“ Váš primátor  Milan Hubík