Domov / Aktuality / Prečo sa Marián Bránický stiahol z výberového konania na prednostu ?

Prečo sa Marián Bránický stiahol z výberového konania na prednostu ?

Prečo sa Marián Bránický stiahol z výberového konania na prednostu Námestova ?
Marián Branický napísal : K tomuto vyjadreniu som sa odhodlal z dvoch dôvodov:
– Raz som bol v kine na film Rok ďábla – bol natočený formou dokumentu a bol založený na niekoľkých pravdivých informáciách, ktoré som poznal. Celý film som potom považoval za pravdivý príbeh až do chvíle, kým sa Karel Plíhal nerozletel na milión kúskov. Film ďalej pokračoval ako dokument. Uvedomil som si aké jednoduché je na základe niekoľkých právd ľudí zavádzať a klamať. Pretože aj v príbehoch o mne, ktoré sa šíria je niekoľko právd, chcem tu uviesť pravdu celú, jednotlivé verzie si porovnajte sami.
– Ak niekto šíri nepravdivú informáciu o mne v súvislosti s týmto výberovým konaním, je asi na mieste zamyslieť sa nad pravdivosťou ostatných informácií z tohto zdroja.
Je pravda, že som poslal žiadosť o zaradenie do výberového konania na prednostu Námestova. Pracujem v Liesku a rozmýšľal som že si nájdem prácu v Námestove, kde štyri z mojich piatich detí chodia do škôl a na krúžky. Veľmi by nám ako rodine pomohlo, keby som bol bližšie k nim. Objavila sa príležitosť na mestskom úrade a tak som žiadosť poslal, aby som o túto príležitosť neprišiel. Dlhodobo sa zaujímam o dianie v meste, pôsobil som ako poslanec a možnosť dianie v meste reálne riadiť a meniť veci k lepšiemu bola pre mňa veľmi zaujímavá.
Objavila sa ale aj iná príležitosť, to už moja žiadosť bola na Mestskom úrade. Táto druhá príležitosť prišla zo súkromného sektora, v oblasti, ktorej rozumiem a v ktorej sa chcem ďalej rozvíjať. Táto druhá možnosť nakoniec zvíťazila.
Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre druhú možnosť je aj ten, že keby som bol za prednostu vybraný ja, nikto by neuveril, že to nie je zmanipulované práve vďaka úspechu KDH vo voľbách a vďaka podpore KDH Milanovi Hubíkovi.
Osobne som zavolal primátorovi deň pred otváraním obálok a vysvetlil mu svoje dôvody a následne som poslal mail na Mestský úrad, že chcem svoju žiadosť stiahnuť. Dúfal som, že moju obálku jednoducho odložia bokom a moje meno sa nikde neobjaví. Vtedy by som nemusel písať tieto riadky.
Nie je pravda, že som mal čokoľvek sľúbené a môžem čestne prehlásiť, že ani ako KDH sme od Milana Hubíka nikdy žiadne pozície nežiadali. Keď sme s ním jednali o jeho podpore, vždy si stál za tým, že na jednotlivé pozície budú transparentné výberové konania a to aj napriek tomu, že mu viacerí hovorili, že aspoň za prednostu by si mal zvoliť niekoho komu verí. To že sa na tento post dostal človek z Novoti je aspoň pre mňa dôkazom toho, že výberové konanie prebehlo transparentne a že nebolo nič dopredu dohodnuté.
Týmto chcem popriať novému prednostovi veľa úspechov v jeho práci a budem mu držať palce.
Zároveň vás chcem poprosiť aby ste túto verziu zdieľali, aby sa dostala všade tam, kde už stihli prečítať verzie iné.
Ďakujem, Marián Bránický