Domov / Aktuality / Pozemkové úpravy v Námestove v (ne)dohľadne !?

Pozemkové úpravy v Námestove v (ne)dohľadne !?

V Námestove máme niekoľko lokalít na potenciálnu výstavbu.Na Vojenskom 30 hektárov, na Čerchliach 40 a na Brehoch ďaľších 10.

Spolu plocha 80 hektárov vytvára potenciál pre zhruba 1000 stavebných pozemkov a súvisiacu občiansku vybavenosť.
Pripomína mi to hospodára ktorý si na preoranie svojho 70 hektárového pozemku vzal rýľ, hoci jeho susedia už niekoľko rokov rozorávajú svoje lány traktorom jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). Budem ale konkrétny. Na konci roka 2012 sa na katastrálnom úrade v Námestove zapisovali schválené JPÚ vo Vasiľove ( lokalitu ležiacu hneď napravo od hlavnej cesty smerom do Babína ). Dnes tam už vyrastajú nové domy a ďaľšie pribudnú v najbližších rokoch. V roku 2013 boli ukončené pozemkové úpravy v Krušetnici, Lomnej, Hruštíne (13 ha) a Vavrečke (6 ha) atď . Len pred pár týždňami boli dokončené JPÚ v Rabči, pri ktorých vzniklo viac ako 200 nových stavebných pozemkov. A to zámerne hovorím len o obciach Hornej Oravy. Ľudia už pochopili, že pozemkové úpravy sú jediným spôsobom ako z rozdrobeného vlastníctva v chotári získať vlastný stavebný pozemok ( alebo aj ornú pôdu či lúku ) s usporiadanou obecnou cestou, a jediným účinným nástrojom ako z územného plánu urobiť reálne naplniteľný dokument.

Ako všetko, čo za niečo stojí, tak ani JPÚ nie sú zadarmo. Náklady s nimi spojené si hradia samotní vlastníci, a to podľa veľkosti výmery s akou do projektu vstupujú. Odhadované náklady závisia od celkovej výmery riešeného územia. Dovolím si ich aspoň zhruba odhadnúť niekde okolo 0,30 €/m2, teda pri výmere vlastníctva 800 m2 vlastník zaplatí cca 240 €. Každý vlastník zo svojej výmery prispieva aj pod nové cesty , chodníky, inžinierske siete (približne 10%),. Keď si má však vlastník vybrať medzi 800 m2 rozhodených po chotári a stavebným pozemkom o výmere 720 m2 s prístupovou cestou, určite rád chýbajúce metre oželie, lebo vie že takýto pozemok má neporovnateľne vyššiu hodnotu.

A ako sme sa chopili tejto šance u nás v Námestove ? O pozemkových úpravách sa v meste hovorí už dlhšiu dobu. Prvé plánovanie lokalít je určite staršie ako 15 rokov Avšak prvé oficiálne doložené prejavenie záujmu väčšiny vlastníkov ( ktoré je podmienkou začatia JPÚ ) bolo urobené až v roku 2012. Na základe žiadosti mesta a preukázaní záujmu väčšiny vlastníkov obvodný pozemkový úrad v Námestove nariadil prípravné konanie o JPÚ. Odvtedy však už ubehlo takmer 6 rokov a my stále máme v rukách len ten rýľ. To ma vedie k presvedčeniu, že nik vo vedení mesta nemá záujem, aby pozemkové úpravy v meste začali a bude len na nás ako to vyhodnotíme v nasledujúcich voľbách. Pretože táto oblasť je alfou a omegou pri rozvoji Námestova.

AUTOR: Peter Kolada