Domov / Aktuality / Podporte nový lesný chodník z Námestova do Or. Jasenice.

Podporte nový lesný chodník z Námestova do Or. Jasenice.

Pavol Kramarčík a Vladimír Florek spojili sily a rozhodli sa vytvoriť chodník pre Vás všetkých. Veľké ďakujeme patrí rodinám P. Kramarčíka a rodine V. Floreka.

Nastal čas aby sme urobili niečo aj pre druhých. Touto cestou by sme sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili pri vzniku chodníka. Ďakujeme. Hvoľka Peter, Klobučník Dušan, Matis Juraj, Triebeľ Zdeno, Cyklisti Námestovo, Plastik Ťapešovo, Žák Zdeno, Rusnák Ľuboš, Jasenek Dušan, Socha Ľubo, Florek Peter, Natšin Vlado, Jašák Jano, Trabalík Rasťo, Vajdiar Dušan, SK MOBIL, Genšor Jaroslav, Ľach Peter, Kudjak- vtáčie búdky, Slovík J. , Cukráreň Gerekovci, Elspol Námestovo, Kramarčík Jozef, Zelená Orava, Rodina Marčoková, rodina Vorčáková, rodina Mikušková rodina Rončáková, Čierny Peter, Karol Brčák, Meško, rodina Vrábľová a ostatní dobrovoľníci (Vtáčie búdky, lavičky ..) Ak by sa našiel ešte niekto, kto by chcel nejakým spôsobom prispieť na ďalšie zveľadenie chodníka budeme veľmi radi. Finančne môžte pomôcť na číslo účtu: SK64 1100 0000 0029 3621 8161