Domov / Aktuality / Peniaze sú schválené, ale oplatí sa opravovať?
Aj kresby a olamovanie obkladu robia nielen obrovské materiálne škody škole i mestu, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Slnečná. Foto: David Kováč

Peniaze sú schválené, ale oplatí sa opravovať?

Základná škola na Slnečnej ulici je najmladšou školou v meste a má výhodnú lokalitu pre deti zo Sídliska brehy. Negatívne hľadisko je z juhu a to nedostavaná a chátrajúca poliklinika a zo severu nové ihriská, ktoré navštevujú mladí ľudia nielen kvôli športu ale aj iným aktivitám. Najhoršia situácia je po víkende. Odpadky – fľaše, ohorky cigariet a prerezané a prepálené siete, ktoré zabraňujú prieniku lopty z ihriska. Aby toho nebolo málo, mladí podpaľujú obklad, ktorý je na spodnej stene školy a od polikliniky ho lámu a rozoberajú ako perníkovú chalúpku. Osvetlenie, nápomocné monitorovaniu školy, mohlo slúžiť na hracej futbalovej ploche v jesennom období a kamery, ktoré sú situované pri jedálni, neidentifikujú mladého človeka s kapucňou na hlave. Všetok tento neporiadok sa snažíme odstraňovať cez technickú výchovu s našimi žiakmi, ktorí by sa namiesto toho mohli venovať iným aktivitám. Žijeme v 21. storočí a je na ľuďoch, či idú do areálu za účelom športu alebo vandalizmu. Tým druhým poradím, že existujú zariadenia, kde za nepatrný poplatok dostanete kladivo a môžete rozbíjať všetko, čo je v areáli… Chcem poprosiť – neničte športový areál, ktorý využívajú deti, z ktorých môžu vyrásť úspešní športovci. Škola dostáva na opravu prostriedky od mesta, ale oplatí sa opravovať? Škola je inštitúcia výchovy a vzdelávania a podľa toho ma vplývať na žiaka nielen vnútornými vedomosťami, ale aj vonkajším vzhľadom.

Noční návštevníci podpaľujú obklad na budove školy.   Foto: Dávid Kováč

 ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: PaedDr. Tomáš Kucharík
poslanec MsZ