Domov / Aktuality / Parkovacie karty na rok 2018

Parkovacie karty na rok 2018

Cenník za parkovacie karty na rok 2018
40,- eur – prenosná karta (pre kohokoľvek bez uvedeniaev. čísla vozidla)
30,- eur – neprenosná karta (pre kohokoľvek nakonkrétne ev. číslo vozidla)
10,- eur – neprenosná karta pre občana Námestova
5,- eur – občan Námestova nad 70 rokov

Karty vydávajú pracovníci mestského úradu:

Správne oddelenie – prízemie, číslo dverí 31
Matrika – prízemie, číslo dverí 27
Finančné oddelenie – II. poschodie, číslo dverí 54

Občan Námestova sa musí preukázať občianskym preukazom a technickým preukazom vozidla!