Domov / Aktuality / Oravské javisko 2022 odštartovalo naplno divadelnú sezónu 2022 v Námestove

Oravské javisko 2022 odštartovalo naplno divadelnú sezónu 2022 v Námestove

V piatok 25. marca sme symbolicky odštartovali divadelnú sezónu 2022 aj na Oravskom javisku. Divadelné dosky Domu kultúry v Námestove opäť ponúkli svoj priestor detskej dramatickej tvorivosti a našim najmenším oravským divadelným talentom. Do regionálnej postupovej súťaže s názvom Oravské javisko sa tento rok prihlásili štyri detské divadelné súbory: DDS Úsmev pri ZŠ a MŠ Babín, DDS Pierroťáčik a DDS Pieroťáci pri SZUŠ Pierrot v Námestove, DDS Prvosienka pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné.

Súčasťou podujatia boli tri súťažné detské divadelné kolektívy z Oravy, no v závere sme si mohli pozrieť aj jedno nesúťažné vystúpenie. „Porota sa spolu s divákmi tešila zo zaujímavých inscenácií, ktorých úroveň sa viditeľne líšila v závislosti od režijnej skúsenosti, kreativity, pedagogického vedenia, interpretačnej čistoty a logickosti (nelogickosti) javiskového konania,“ uviedla predsedníčka poroty Mirka Kupčuláková.

Pri odbornom hodnotení predsedníčku doplnili ďalšie dve členky poroty: Eva Štofčíková a Danka Kubíková. Porota ocenenia medzi detských divadelníkov prerozdelila nasledovne: 1. miesto získal DDS Úsmev pri ZŠ s MŠ Babín za inscenáciu Jacques Papier v réžii Ivany Kurčinovej s priamym postupom na krajskú prehliadku. Zároveň sa môže tešiť aj špeciálnemu oceneniu za scénografiu a Laura Laštíková získala individuálne ocenenie za interpretáciu postavy.

2. miesto sa porota rozhodla kvôli kolísavej úrovni medzi víťazným predstavením a predstaveniami, ktoré obsadili 3. miesto, neudeliť. 3. miesto pridelila dvom súborom pôsobiacim pri SZUŠ Pierrot v Námestove – DDS Pierroťáčik za inscenáciu Booble a DDS Pieroťáci za inscenáciu Sme ľudia v réžii Denisy Šimurdovej Trabalíkovej; aj tu porota udelila špeciálnu cenu za spontánny a hravý prejav DDS Pieroťáčik.

K individuálnej cene za interpretáciu postavy v nesúťažnej inscenácii Malé ženy chceme pogratulovať Eme Lipničanovej. Žiaľ, pre pohybovú indispozíciu hlavnej predstaviteľky v hre Dievča z morského dna v réžii Zuzany Demkovej nemohol DDS Prvosienka pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka zo Zákamenného vystúpiť.

Porota sa však z objektívnych dôvodov rozhodla všetky súbory odporučiť na postup do krajského kola: „Rozhodnutie posunúť na kraj všetky súťažné predstavenia chceme obhájiť aj tým, že niektoré súbory si počas pandémie museli dať „nechcenú prestávku“ a návrat na divadelné dosky pre nich nie je jednoduchý. Ostala však ochota, kreativita, chuť niečo pekné vytvoriť a energia venovať sa divadlu. A to si podľa nás v tejto dobe zaslúži pozornosť,“ vysvetľuje M. Kupčuláková. Detské divadelné kolektívy z Oravy vystúpia už v pondelok 11. apríla na krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Detský divadelný medveď v Bábkovom divadle v Žiline.

Na divadelné dosky Oravského javiska sa v nedeľu 3. apríla postavil aj kolektív námestovského divadla dNO s autorskou hrou Hra na Boha. Večerné predstavenie domáceho súboru prilákalo plné hľadisko divákov, ktoré v závere nešetrilo ani povestným „standig ovation“. Predstavenie tiež oslovilo odbornú porotu v zložení: predseda poroty Dušan Vicen a členovia – Maroš Krajčovič, Peter Luptovský a Nina Nikolaeva z Ukrajiny.

Porota divadlo dNO nominovala na priamy postup do krajského kola, a tak si Hru na Boha budú môcť diváci pozrieť opäť v nedeľu 24. apríla na súťažnej prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Turčianske javisko v Slovenskom komornom divadle v Martine, samozrejme, aj spolu s hlavným predstaviteľom Andrejom Štepitom, ktorému porota udelila individuálnu cenu za herecký výkon. Všetkým zúčastneným i oceneným oravským divadelníkom a divadelníčkam gratulujeme a tešíme sa z ich tvorivej činnosti i úspechu, ktorý sa aj napriek nepriazni, ktorá za posledné obdobie kultúru zasiahla, dostavil. Ďakujeme za podporu obecenstvu, za odborné slovo fundovaným porotcom a porotkyniam, za výpovedné fotografie Jurajovi Bednárikovi a za ústretovosť a spoluprácu Domu kultúry v Námestove.

Po bravúrnom štarte divadelnej sezóny 2022 na Orave plánujeme činnosť regionálneho divadla podporovať aj naďalej, preto sa už teraz môžete tešiť na festival Oravských divadelných dní, ktorý Oravské kultúrne stredisko plánuje usporiadať v júni 2022.