Domov / Kam vyraziť / Oravská lesná železnica (28,6km)

Oravská lesná železnica (28,6km)

Oravská lesná železnica
Lesná železnica v Oravskej Lesnej na Orave bola v praxi nie len konštrukčne a prevádzkovo lacnejšia než konvenčné železnice, ale dokázala si poradiť aj s veľmi členitým terénom. V súčasnosti už neslúži pôvodnému účelu – doprave dreva, ale slúži ako atrakcia Oravského múzea.
Lesné železnice sú trate so zníženým rozchodom koľajníc – oproti štandardnému rozchodu 1453 mm majú len 760 mm. Aj napriek tomu boli v minulosti dobrým pomocníkom pri zvážaní dreva.
Vyhlásenie časti Kysucko-oravskej lesnej železnice v úseku Chmúra-Beskyd-Tanečník za kultúrnu pamiatku v r. 1972, sa na poslednú chvíľu zabránilo likvidácii tohto pozoruhodného technického diela. Zmyslom tohto riešenia bolo zachovať pre dejiny techniky veľmi hodnotný systém úvratí, ktorými trať prekonávala stúpanie na hore Beskyd.
V auguste 1992 bola uzavretá dohoda medzi Oravským múzeom v Dolnom Kubíne a Kysuckým múzeom v Čadci o generálnej obnove celej zachovanej časti lesnej železnice na území oboch regiónov. V rámci týchto prác bola opravená stanica Beskyd a most pri osade Tanečník. Rekonštrukčné práce na telese trate a v areáli stanice Tanečník boli v r. 2007 ukončené a oravský úsek úzkorozchodnej lesnej železnice bol odovzdaný do muzeálnej prevádzky.

Autor: PhDr. Martin Chmelík, Zdroj: Oravské múzeum