Domov / Aktuality / NIČ INÉ DETI NEOCHRÁNI, LEN SI VYHRNÚŤ RUKÁVY

NIČ INÉ DETI NEOCHRÁNI, LEN SI VYHRNÚŤ RUKÁVY

Okresná prokuratúra Námestovo zrealizovala od novembra 2022 preventívne prednášky pre viac ako tisíc žiakov a študentov z 20 rôznych základných a stredných škôl v okrese Námestovo a Tvrdošín.

Prednášku realizuje a zabezpečuje JUDr. Katarína Kocúrová spolu s koordinátorkou ochrany detí pred násilím za územný obvod Námestovo Mgr. Evou Murínovou. Obsahom prednášky sú témy ako protiprávne činy, kontaktné miesta, mladistvý páchateľ, majetkové trestné činy, šírenie detskej pornografie, násilie v rodine, drogová trestná činnosť. Prednáška je doplnená zaujímavými príkladmi z praxe, žiakom je vytvorený priestor na otázky. Koordinátorka ochrany detí pred násilím žiakom prezentuje Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI©K a hovorí o možnostiach pomoci.

Témy, ktoré sú v prednáške obsiahnuté, sú výborné. My sa veľmi tešíme a srdečne vítame túto prevenciu,“ vyjadrila sa Mgr. Júlia Šišková, zástupkyňa SOŠ lesnícka, Tvrdošín.

ZDROJ: ÚPSVR Námestovo