Domov / Aktuality / Mesto Námestovo chce na hladine priehrady vybudovať fontánu

Mesto Námestovo chce na hladine priehrady vybudovať fontánu

Námestovo by mohlo byť slovenskou raritou. Poznámka poslancov na zastupiteľstve – že mesto chce na hladine priehrady vybudovať fontánu, ale úpravu pred vchodom do bytovky, ktorá mala byť hotová už v roku 2017 zrealizovanú doteraz nemá, vás poriadne rozladila – začali sme debatu s vedúcim výstavby MsÚ Ing. Vladimírom Natšinom.
„Mesto sa snaží robiť najprv tie rozsiahlejšie investičné akcie a tie menšieho charakteru následne, takže spomínaná požiadavka prichádza na rad a ako som sa vyjadril pred žiadateľkou a poslancami bude realizovaná. Myslím si však, že každé mesto má z objektívnych príčin podobné problémy s meškaním menších prác, veď dlažbu klásť môžeme aj v októbri, ale asfalt nie! A odsúvať preto dobré myšlienky, ktoré by realizáciou výrazne podporili rozvoj cestovného ruchu a určite potešili občanov mesta, nie je namieste. Predstavením myšlienky vybudovania fontány som od poslancov nežiadal nič schvaľovať, len zistiť, či je ochota a vôľa, aby sme na myšlienke vybudovať takúto raritnú stavbu, ktorá na Slovensku nemá obdobu,mohli pracovať na prípravných prácach. Poslancom som pred rokovaním zastupiteľstva poslal niekoľko návrhov i zdôvodnenie, prečo je táto dominanta výhodná a prečo práve teraz. Nikto z nich nebol proti, neposlal mi zamietavé stanovisko a tak som predpokladal, že tentoraz ich myšlienka vybudovania fontány a podstatné argumenty zaujali. Fontána postavená v strede lagúny by mala nielen vizuálny efekt a bola by určite atrakciou nielen pre turistov, ale i pre občanov mesta.

Fontána by mohla byť umiestnená v strede zátoky.

Naviac by aj okysličovala stojatú vodu v zátoke, čím by sa v tomto priestore znemožňoval rast rias. A prečo som vyšiel so staronovou myšlienkou fontány práve teraz? Na budúci rok majú v trstenskej časti priehrady, podľa zodpovedných informácií kompetentných, budovať vtáčí ostrov, takže sa bude znižovať hladina priehrady. Keďže klesne hladina vody, mohli by sme zakopať hlboko do zeme v strede lagúny, kde by mohla fontána stáť, prívodný kábel a urobiť ďalšie potrebné práce, aby fontána bola pevne ukotvená v zemi. Vybudovanie fontány na hladine priehrady nie je jednoduchá záležitosť, nedá sa to urobiť zo dňa na deň, preto som chcel poznať názor poslancov, cez nich i názor verejnosti a v prípade záujmu začať pracovať na realizácii tejto, podľa mňa peknej myšlienky. Ide mi o to, aby sme sa rozprávali o podstate vecí, nie o peniazoch, pretože peniaze máme.“ (Podľa slov primátora, jednu tretinu prostriedkov by mesto garantovalo získať z iných zdrojov, ďalšiu by po oslovení určite združili tiež prevádzkovatelia zariadení na nábreží priehrady a ďalšia, niečo viac ako tretina, by bola financovaná z mestských prostriedkov, pozn. aut.) Myšlienka budovania fontány na hladine Oravskej priehrady tak po májovom rokovaní MsZ zostáva naďalej vŕtať v hlave vedúcemu výstavby MsÚ Vladimírovi Natšinovi. Ale možno zaujme i vás, vážení Námestovčania. Určite bude rád, ak mu dáte vedieť, aký je váš názor.

Jeden z viacerých zaujímavých návrhov.

 

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Anna Lajmonová