Domov / Aktuality / Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

Námestovo a jednoduché pozemkové úpravy

Od môjho posledného príspevku k téme rozbiehania jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v Námestove prešli už 3 mesiace a možno nezaškodí napísať pár nových informácií. V minulom článku som trochu „prorokoval“, že by nemalo byť problémom získať v pripravovaných lokalitách nadpolovičný súhlas dotknutých vlastníkov. To sa, našťastie, aj do bodky naplnilo. V lokalite Brehy sa za projekt JPÚ vyslovilo 66 %, v lokalite Čerchle 69 % a v lokalite Vojenské 2 až 73% oslovených vlastníkov. Následne mesto vypísalo výberové konanie na spracovateľa projektov Vojenské 2 a Brehy, aby tak splnilo ďalšiu podmienku pre vydanie rozhodnutia o povolení týchto dvoch projektov JPÚ. Tak ako v prípade projektu Vojenské 1, vo výberovom konaní zvíťazila domáca geodetická kancelária Brandys, čo znamená, že bude zastrešovať projekty Vojenské 1, Vojenské 2 aj Brehy. Tu si dovolím vysloviť názor, že pre vlastníkov je to naozaj dobrá správa. Nielen pre odborné kvality projektantov, ktorí dostali šancu zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti v prospech vlastného mesta. Aj pre vlastníkov bude veľkou výhodou, keď sa pri jednej návšteve projektanta budú môcť vyjadriť k všetkým lokalitám, v ktorých majú vlastníctvo, čo určite ocenia najmä tí starší z nich. V priebehu niekoľkých týždňov pozemkový úrad vydá rozhodnutia o začatí JPÚ Vojenské 2 a Brehy. Následne budú zvolané zhromaždenia vlastníkov, na ktorých si zvolia svojich zástupcov do predstavenstva, čím sa odštartujú práce na projektoch. Lokalita Vojenské 1 je už o krok ďalej a na prelome kalendárnych rokov vlastníci už budú mať v rukách výpisy z registra pôvodného stavu (RPS), ktorý poskytne každému vlastníkovi informáciu o celkovej výmere jeho vlastníctva, ako i jeho cene určenej na základe znaleckého posudku. Asi ste si všimli, že o Čerchliach v súvislosti so začatím prác zatiaľ nepíšeme. Vedenie mesta sa rozhodlo práce na tejto lokalite odložiť na budúci rok. Dôvodom odkladu je nielen veľkosť a zložitosť lokality, ale aj enormná vyťaženosť pracovníkov. Neostáva nám iné, len tých pár mesiacov ešte vydržať.

Autor: Ing. Jaroslav Genšor