Domov / Aktuality / Najlepšia baristka Slovenska je z hornej Oravy
Najlepšia baristka Nikola Korcoňová bola výbornou reprezentantkou Súkromnej Spojenej školy – Súkromnej hotelovej akadémie v Námestove, ktorú nedávno ukončila maturitou. Foto: ssš - sha

Najlepšia baristka Slovenska je z hornej Oravy

Na Štrbskom Plese sa 17. mája uskutočnil slávnostný gala večer pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA). Medzi pozvanými boli aj zástupcovia Súkromnej Spojenej školy EDUCO, organizačnej zložky Súkromnej hotelovej akadémie v Námestove, ktorá sa od vzniku SkBA stala jej aktívnym členom a v spolupráci s ňou prispela a prispieva k šíreniu dobrého mena slovenských barmanov. Traja majstri sveta a traja vicemajstri sveta v príprave koktailov a miešaných nápojov, ako aj štyria majstri sveta v príprave nealkoholických koktailov – to je len vrchol úspechov, ktoré dosiahli slovenskí barmani za 25 rokov existencie SkBA. Bolo tak čo bilancovať, na čo spomínať.

Vyvrcholením slávnostného večera sa stalo oceňovanie najlepších, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena SkBA. Ocenenie získala aj Súkromná Spojená škola EDUCO, ktorej bola za spoluprácu v uplynulom období udelená Pamätná plaketa SkBA. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj vyhlásenie najlepších barmanov Slovenska za rok 2018. V kategórii barman – barista sa stala absolútnou víťazkou s hrdým titulom najlepší Barista za rok 2018 maturantka Súkromnej Spojenej školy – Súkromnej hotelovej akadémie Nikola Korcoňová.

K Nikolkinmu úspechu prispel predovšetkým jej záujem o zvolenú profesiu, pričom už ako druháčka sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži mladých barmanov Eurocup, kde sa spolu so svojou kolegyňou spomedzi takmer 80-tich súťažiacich umiestnili na celkovom druhom mieste. Vo svojich úspechoch pokračovala Nikola aj ďalej, či už na Cassovii cupe, Trendy barovom čašníkovi, ale aj na Nicolaus Cupe. Postupne sa v baristike začala aj špecializovať. Vypracovala sa na požadovanú úroveň a tým potvrdzovala svoje atribúty. Jej prioritou je skromnosť, usilovnosť a cieľavedomosť, čo je korunované poprednými umiestneniami na baristických súťažiach a najvyšším ocenením za najlepšiu techniku prípravy káv. Za toto všetko našej Nikolke Korcoňovej ďakujeme v mene celej SSŠ EDUCO – SHA v Námestove a želáme jej v ďalšom živote v mene vedenia, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a všetkých spolužiakov predovšetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote.

Autor: Mgr. Ľubomír Petrovič