Domov / Aktuality / Milan Hubík zhodnotil prvých 100 dní vo funkcii primátora

Milan Hubík zhodnotil prvých 100 dní vo funkcii primátora

Milan Hubík sa vyjadril na svojej facebookovej stránke:“Stále som úprimne presvedčený o tom, že spolu dokážeme riešiť nedostatky a zrealizovať zameškané. Počas krásneho obdobia Veľkej noci, som si po hektických prvých mesiacoch našiel pár minút na to, aby som zhodnotil, do akej miery sa mi darí plniť predvolebný program, v ktorom som uviedol 20 konkrétnych krokov pre naštartovanie nášho mesta.
1. Naštartovali sme pozemkové úpravy v častiach Vojenské II., Brehy a Čerchle. Presne 6. mája 2019 sa o 15:00 v Dome kultúry uskutoční verejný hovor so všetkými vlastníkmi. O podrobných krokoch v jednotlivých lokalitách sme Vás informovali v predošlých príspevkoch.
2. Vďaka ústretovosti Lesov SR sme v konečnej, fáze pred podpisom nájomnej zmluvy, následne načo môžeme spustiť územné a stavebné konanie v rámci výstavby náučného chodníka v smere od Účka na Studničku.
3. Postupne optimalizujeme priechody pre chodcov v centre mesta. Podali sme projekt na inteligentný priechod na Štefánikovej ulici, ktorý prepojí sídlisko Stred s námestím pri Dome kultúry. Na Slovenskú správu ciest sme podali žiadosť na povolenie čiastkových zmien na optimalizáciu priechodov na novom prieťahu 1/78. Čakáme na odpoveď.
4. Zrušili sme pôvodne vypísanú návrhovú súťaž na aquapark na nábreží. V žiadnom prípade nechceme túto aktivitu zastaviť, no priestor chceme investorom ponúknuť až po prebehnutí ideovej architektonickej súťaže.
5. Máme rozbehnuté konanie medzi VÚC a Strednou odbornou školou na Komenského ulici, kde plánujeme vybudovať parkovisko, ktoré odľahčí momentálnu náročnú situáciu v tejto lokalite. Okrem tohto, v ďalšej etape výstavby oplotenia areálu MŠK vznikne aj 40 nových parkovacích miest, ktoré budú v týždni k dispozícií pre návštevníkov Daňového úradu, či súkromnej materskej školy Rozprávkovo a cez víkend zas pre fanúšikov a návštevníkov zápasov MŠK.
6. Sme tam, kde ste vy a väčšina z vás je online. Preto sa konečne aj Námestovo zapojilo do Odkazprestarostu.sk – jednoducho nahlásite problémy cez web alebo mobilnú aplikáciu a môžete sledovať, ako sa riešia a v akom sú stave.
7. Rekonštrukcia chodníka na ul. Štefánikova od kostola po Lidl, Rekonštrukcia chodníka pri Dome kultúry, Rekonštrukcia ul. Miestneho priemyslu, Kliňanská cesta, Rekonštrukcia Nábrežia, Rekonštrukcia námestia A. Bernoláka – Po schválení finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu miestnych komunikácií a chodníkov mestským zastupiteľstvom 24.4.2019 bude realizované v mesiaci máj 2019 verejné obstarávanie na projektovú činnosť. Predpokladaný termín dodania projektovej dokumentácie 05-06/2019. Predpokladaný termín realizácie verejného obstarávania zhotoviteľa rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 06-07/2019. Predpokladaná realizácia diela zhotoviteľom 07-12/2019.
8. Z transparentného výberového konania sme vybrali pracovníka, ktorý koordinuje verejné obstarávanie, žiadosti o fondy a granty a v spolupráci s referentom kultúry zabezpečí aj aktivity súvisiace s ambasádorom cestovného ruchu v našom meste.
9. V spolupráci s Lesmi SR a Strednou odbornou školou lesníckou v Tvrdošíne sme upravili a vyčistili chodník na Slanicu.
10. Otvorili sme úrad občanom a vytvorili sme participatívny rozpočet mesta. Aktívny obyvatelia môžu prihlásiť svoj projekt na zlepšenie života v meste a verejným online hlasovaním sa vyberú projekty, ktoré mesto podporí a pomôže zrealizovať. Celkový rozpočet na aktivitu je 10 000€.
11. Ihneď po nástupe do funkcie, začal na pôde mesta svoju činnosť Mládežnícky parlament. Poskytli sme im zasadaciu miestnosť na stretnutia, zapojili sa do čistenia nábrežia, či 1. zimného prechodu a v pláne majú množstvo ďalších aktivít, v ktorých ich radi podporíme.
12. V záujme väčšej otvorenosti sme na budovu úradu umiestnili anonymnú schránku, aby ste do nej mohli vhodiť svoje nápady, zlepšenia, ale aj kritiku.
Rovnako veľmi mi záleží na každom jednom sľube, ktorý som Vám dal. V niektorých sme už hotoví, no na výsledky tých ďalších si pre zmenu musíme aj počkať. Môžete si však byť istí, že každý deň robím všetko preto, aby sa naše mesto posúvalo vpred tým správnym smerom.“

ZDROJ: Facebook Milan Hubík pracuje pre Námestovo