Domov / Aktuality / Univerzita tretieho veku: Ľutujú, že nezačali skôr
Po príjemných mesiacoch štúdia nadišli pre vyše šesťdesiatku spolužiakov odboru psychológia, predtým odboru človek a zdravie na UTV, zaiste príjemné prázdniny. Foto: Oľga Bucová, študentka UTV

Univerzita tretieho veku: Ľutujú, že nezačali skôr

Akademický rok 2017/2018 ukončili 9. apríla študenti – seniori z Univerzity tretieho veku (UTV) v Námestove v študijnom programe: Človek a zdravie a Psychológia. Veľký záujem bol najmä o psychológiu, kde prednášky absolvovalo 64 poslucháčov. Postupne počas štúdia získavali informácie a poznatky z oblasti virtuálnej reality, ako motivovať seba a iných, kreativity a intuície pri rozvoji emočnej inteligencie, reminiscencie a jej vplyv na mentálne a fyzické zdravie a veľa ďalších zaujímavých tém. V rozprave v závere ročníka seniori vyzdvihli najmä erudovanosť lektorov, pretože z každej prednášky odchádzali s pocitom, že vždy niečo nové vedia. Poďakovanie patri aj vedeniu Základnej školy na Komenského ulici za vytvorenie podmienok a komfortu pri vzdelávaní a našej obetavej a stále ochotnej, usmievavej koordinátorke Mgr. Anne Draveckej. Iba jedno nás mrzí, škoda, že sme nezačali už skôr, ako pred štyrmi rokmi. Tak krásne prázdniny, spolužiaci.

Po príjemných mesiacoch štúdia nadišli pre vyše šesťdesiatku spolužiakov odboru psychológia, predtým odboru človek a zdravie na UTV, zaiste príjemné prázdniny. Foto: Oľga Bucová, študentka UTV

ZDROJ: noviny Námestovčan, Autor: Mgr. Marta Slovíková