Domov / Aktuality / Kvalita vody v Oravskej priehrade je dobrá

Kvalita vody v Oravskej priehrade je dobrá

Hygienici odobrali vzorky vody z Oravskej priehrady.  V zozname vôd vhodných na kúpanie, ktoré 28. júna 2019 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nechýba ani Vodné dielo Orava, môžete sa tak kúpať bez obáv. Hygienici na konci júna v rámci štátneho zdravotného dozoru odobrali vzorky vody z piatich miest VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora. O zaradení lokality medzi vody určené na kúpanie rozhoduje dlhodobo vyhovujúca kvalita vody a historicky vysoká návštevnosť. Termín kúpacej sezóny signalizuje obdobie, v ktorom sa očakáva najväčší nápor návštevníkov. Termín kúpacej sezóny: 1. júl – 31. august

Informácie o výsledkoch monitoringu kúpalísk vrátane prírodných aktualizuje ÚVZ na stránke www.uvzsr.sk každý týždeň. Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie nájdete v časti Kúpaliská – VODA na KÚPANIE. Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky stále prebieha na kúpaliskách: Bazény pri Penzióne Slanický dvor v Námestove; Penzión KOTVA v Trstenej;