Domov / Aktuality / Kompostéry kúpi mesto za vlastné

Kompostéry kúpi mesto za vlastné

Primátor Milan Hubík uviedol na svojej stránke:

„Dňa 26.05.2017 bola ministerstvom životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorý mal byť použitý na nákup kompostérov pre naše mesto. Mesto tvrdo pracovalo na tomto projekte necelé dva roky a 30.10.2018 sa mali tieto práce úspešne ukončiť. Na to aby sa projekt úspešne ukončil bolo potrebné zo strany mesta zaslať agentúre životného prostredia (AŽP), ktorá konala v mene ministerstva životného prostredia dve predpísané tlačivá. AŽP bol však dňa 29.10.2018 doručený zo strany mesta Námestovo list zo dňa 26.10.2018, ktorý bol označený ako „Zaslanie dokumentácie z verejného obstarávania“. V tomto liste bolo uvedené, že mesto Námestovo AŽP v prílohe zasiela na kontrolu dokumentáciu z verejného obstarávania. Súčasťou listu mala byť teda „predmetná dokumentácia a žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“. AŽP vtedajšiemu vedeniu oznámila, že “ žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ v liste fyzicky prítomná nebola. Stavebné oddelenie v Námestove pod vedením Ing. Natšina, malo „predmetnú dokumentáciu a žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ AŽP zaslať do 01.11.2018. Žiaľ chýbajúce tlačivo „žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ stavebné oddelenie mesta Námestovo zaslalo AŽP až dňa 09.11.2018, čiže 9 dní po termíne splnenia všetkých povinností. Na základe týchto skutočností bolo zo strany AŽP zamietnuté poskytnutie finančných prostriedkov mestu Námestovo pre nedodržanie podmienok, ktoré AŽP stanovila a ktoré sa mesto Námestovo zaviazalo dodržiavať. Po mojom nástupe do funkcie som sa snažil tento problém s AŽP riešiť a nájsť spôsob ako by sme finančný príspevok na kompostéry dostali. Podmienky pre získanie nenávratného finančného príspevku sú tak prísne, že dodatočné doloženie chýbajúcich tlačív, nie je už zákonne možné. A prečo toto všetko vlastne uvádzam? Pretože zákonnú povinnosť kompostovať si budeme musieť splniť a zaplatiť sumu z vlastných zdrojov. Jedná sa o sumu 160 000 eur, ktorú sme mali získať z nenávratného finančného príspevku.“

ZDROJ: Facebook Milan Hubík pracuje pre Námestovo