Domov / Aktuality / KOMPLEXNÉMU RIEŠENIU PARKOVANIA NA SÍDLISKU BREHY SA UŽ NEDÁ VYHNÚŤ !!!

KOMPLEXNÉMU RIEŠENIU PARKOVANIA NA SÍDLISKU BREHY SA UŽ NEDÁ VYHNÚŤ !!!

Aká je realita ?

Keď sa za socializmu začalo budovať sídlisko Brehy, asi málokto tušil, čo bude o 20-30 rokov. Kým v 80.-90. rokoch bolo auto takmer vzácnosťou, resp. človek musel vynaložiť enormné finančné úsilie, aby ho mal, o niekoľko desiatok rokov sa to zmenilo a auto je dnes už brané ako spotrebný tovar, je dostupné širokým masám. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektoré rodiny vlastnia dve-tri, ba dokonca niektoré aj štyria autá. Na to aby človek niekedy našiel parkovacie miesto treba niekedy naozaj pevné nervy, nikto nemá dopredu nič isté a systém funguje princípom „kto prv príde ten prv melie“.

Parkuje sa na chodníkoch, verejnej zeleni a na miestach pre invalidov

Hlavným problémom vodičov, držiteľov, vlastníkov motorových vozidiel v súvislosti s parkovaním je, okrem už naozaj kritického nedostatku miest na parkovanie všeobecne, takmer bezhraničná tolerancia nekorektného parkovania, teda parkovania vozidiel. Parkovania, pri ktorom sa tolerujú porušenia takmer všetkých ustanovení zákona o cestnej premávke súvisiacich so zákazom státia – a z toho vyplývajúca realita – anarchia. Parkuje sa na chodníkoch – absolútne nehľadiac na potreby chodcov (pre ktorých je chodník určený!), parkuje sa v križovatkách, na vyhradených miestach pre osoby ZŤP, vytvárajú sa druhé rady parkujúcich vozidiel na vozovkách, nerešpektujú sa zelené plochy, ani iné verejné priestory.
Sú miesta, kde autá síce stoja celou šírkou na vozovke, no šírka tejto vozovky neposkytuje ďalší priestor troch, príp. 2 x 3 m pre jazdu ostatných vozidiel. Naviac, ďalšie stojace vozidlá vytvárajú druhý rad na širokom chodníku, kde sa dostali nezákonným spôsobom, jazdou po chodníku, ohrozujúc pritom chodcov, atď.! No na druhej strane, povedzme si – majú ľudia na výber ?!?

Prečo ľudia neparkujú svoje autá v garáži???
Výstavba garáží na sídlisku Brehy prebiehala v niekoľkých etapách, pôvodný zámer bol, aby ľudia nemuseli parkovať auto len pred bytovým domom, ale aby mali na to aj iný bezpečnejší priestor. V danej dobe – kto chcel, mohol stavať, ba dokonca stavali tu ešte aj ľudia z iných častí Námestova. Na jednej strane by sa mohlo zdať, že ak by všetci tí, čo majú garáž, v nej aj parkovali auto, situácia pred bytovými domami by nemusela byť taká kritická ako je teraz. Je však tomu naozaj tak? Existuje niekoľko dôvodov, prečo aj napriek pomerne veľkému počtu garáží z parkovísk áut neubúda.
– Ľudia nie sú dostatočne motivovaní, aby svoje auto preparkovali zo svojej komfortnej zóny takmer pred vchodom do svojho bytu do 200-300 metrov vzdialenej garáže.
– Za 20-30 rokov došlo k čiastočnej migrácii obyvateľstva – ľudia, ktorí tu už dlhšie nežijú, stále garáž vlastnia, častokrát v nej nemajú nič a mladé rodiny zaťažené hypotékou si takúto garáž (ponúkanú za komerčné ceny) z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.
– Niektorí ľudia svoje garáže prispôsobili na pivnice a skladujú v nich čokoľvek, len nie autá.
– Veľa rodín má síce garáž, ale len pre jedno auto, a ak majú ďalšie, preň už teda nezostáva ďalšie miesto.

Keď bytovo-parkovací dom ešte viac zhorší dopravnú a parkovaciu situáciu

Výstavbu „bytovo-parkovacieho domu“ na sídlisku Brehy schválilo ešte bývalé zastupiteľstvo uznesením č.48 z roku 2015 pričom pôvodným zámerom a prioritou bolo vyriešiť zlú parkovaciu situáciu na Brehoch. Nuž a aký je stav!?! Nielenže to nevyriešili, ale naopak, svojím konaním ešte prispejú aj k jeho zhoršeniu. Dôvodov, prečo bytovo-parkovací dom zhorší dopravnú situáciu a parkovanie na Brehoch je veľa, pokúsim sa ich načrtnúť aspoň zopár.
– Garáže si môže kúpiť hocikto, dokonca aj mimo Námestova, čiže nie je podmienka, aby to bol obyvateľ bytovo-parkovacieho domu alebo obyvateľ sídliska.
– Ti, ktorí si na tam kupujú byt, nemusia sa nikde zaviazať, že si musia kúpiť aj garáž.
– Nikoho nemôžete prinútiť, aby si auto šiel preparkovať do garáže (jej vlastník tam môže mať čokoľvek – zemiaky, prívesný vozík alebo motorku).
– Nie každý má na to, aby si kúpil garáž, ktorá je ponúkaná za komerčné ceny a radšej uprednostní pohodlné parkovanie pred bytovým domom alebo na inom mieste.
– Prevažná väčšina majiteľov týchto bytov tak ani nebude mať k dispozícii garáž.

Bytový-parkovací dom na Veternej ulici radikálne zhorší dopravnú situáciu i parkovanie jednak na samotnej Veternej ulici a nepomôže to ani Slnečnej a Severnej ulici. Je nepochopiteľné, ako si môže niekto myslieť, že zahusťovaním sídliska ďalšími bytmi odbudne áut a narastú nové parkoviská? V konečnom dôsledku pribudne cca ďalších 90 až 100 áut na Brehoch a to ešte treba podotknúť, že stavbe chýbalo vyjadrenie dopravného inžiniera a nebol dodržaný počet parkovacích miest atď, no aj napriek výhradám, ktoré boli opodstatnené zastupiteľstvo dalo tejto stavbe „zelenú“.

Nájdeme spoločne riešenie???

Sídlisko Brehy má jednu nevýhodu: už tu nie je veľa možností hľadať voľné miesta na parkovacie plochy, pretože väčšinou všade okolo sú pozemky súkromných vlastníkov.


Existuje však niekoľko riešení, ako zlepšiť parkovanie:
– Zriadenie záchytného parkoviska pre dodávky a vytlačenie dodávok zriadením zóny zákazu státia nákladných vozidiel dlhších ako 5 m v čase od 17:00 do 07:00 h.
– V spolupráci s Mestskou políciou poctivo monitorovať a odstraňovať tzv. „autovraky “.
– Identifikovať potenciál rozšírenia kapacít v jednotlivých lokalitách po sídlisku a vypracovať projektové dokumentácie pre výstavbu nových parkovacích miest. Čo sa týka Severnej ulice, existuje riešenie prekryť odvodňovací rigol a mohlo by sa tu vytvoriť niekoľko desiatok miest na parkovanie. Na Slnečnej ulici je však situácia omnoho horšia. Buď sa rozšíri záchytné parkovisko na začiatku Slnečnej ulice, alebo je možnosť parkovacích miest ešte na konci pri 12-poschodovej bytovke. Výstavba nových parkovacích miest na Veternej ulici je značne limitovaná, šanca je ešte na začiatku od garáží, ale už len na úkor verejnej zelene. Nenastane však situácia, že sa aj tieto plochy hneď zaplnia autami???
– Veľký potenciál vidím v SMART riešeniach a EÚ fondoch. Vypracovať projekty a uchádzať sa o externé financovanie, aby sme pilotne na jednej ulici vyskúšali senzory zapustené do zeme spoločne s aplikáciou (príklad: http://www.citiq.cz/ ). Aplikácia by vodičom ukazovala online zaplnenosť parkovacích miest. Nie je to drahé.
– Parkovacie čiary maľovať pravidelne a systematicky. Maľovanie čiar musí prebiehať poctivo a svedomito. Vidíme, ako sa maľovali čiary doteraz – miestami od buka do buka, prípadne na niektorých miestach vôbec nie sú.
– Parkovacie domy – najlepšie riešenie, ale aj najdrahšie. Musíme mať vytipované lokality, odkonzultovať výstavbu s občanmi dotknutých lokalít, a hlavne mať v ruke reálny projekt. Ideálne tzv. zelené parkovacie domy. Bude to „beh na dlhé trate”. Je potrebné povedať, že to pravdepodobne nebude zadarmo a parkovanie tam bude spoplatnené.
– Zriadenie rezidentskej zóny – rozpracovať koncepciu, kde by parkovanie bolo regulované a príjmy z parkovania by išli na transparentný účet a späť do riešenia dopravy – nielen parkovísk, ale aj chodníkov (peší pohyb) a potencionálne cyklotrás. Funguje to v Prievidzi, či Trnave. Môže aj u nás. Pri potenciálnom zriaďovaní rezidentskej zóny je potrebná zhoda a minimálne rok dlhá diskusia.
Samozrejme treba si uvedomiť, že politika parkovania je veľmi citlivá téma a treba s ňou narábať opatrne. Každopádne tejto problematike sa v dohľadnej dobe už nedá vyhnúť, ale rozhodujúce bude, aby o budúcnosti parkovania mohli rozhodovať prevažne občania, ktorých sa to bezprostredne týka a aby to nebolo o nás bez nás ako v prípade bytovo-parkovacieho domu na Veternej ulici.

Autor: Ing. Peter Kolada, Poslanec MsZ