Domov / Aktuality / Komisia podporila kúpu hokejových mantinelov, lezeckú stenu, sochy a iné

Komisia podporila kúpu hokejových mantinelov, lezeckú stenu, sochy a iné

Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste sa zišla ešte pred prázdninami a v programe mala 13 bodov a tento maratón trval takmer 6 hodín.
Komisia sa zaoberala projektom lezeckej steny, rozmiestnením sôch v centre Námestova, rozoberala sa takisto ponuka na kúpu hokejových mantinelov zo Švajčiarska, riešilo sa turistické informačné centrum, podujatie Babie leto pod Babou Horou, daň z ubytovania, nevyhovujúci stav budovy verejného WC ako aj neporiadok na nábreží.

Komisia podporila Podujatie Babie leto pod Babou Horou /uskutoční sa v termíne 8.9.2019/, ktoré sa zameriava na prezentáciu ľudovej kultúry, tradičnej gastronómie a remesla z regionálnej oblasti Biela Orava. Mesto Námestovo ako kultúrne centrum námestovského okresu má v pláne, prostredníctvom daného podujatia, vytvoriť systém propagácie okolitých obcí a folklórnych záujmových združení z okresu . Prezentácia bude prebiehať prostredníctvom obecných a tematických dvorov, vystúpení a workshopov v priestoroch otvoreného amfiteátra pri Oravskej priehrade.

Zaujímavú ponuku Sochy patria do mesta odprezentoval komisii CR Marián Majcher. Sochy by určite spestrili centrum Námestova. Na obr. jedna z nich, pod názvom Čitateľ pod lampou. Foto: k cr

 

V Námestove býva veľa podujatí a týmto silnie tlak na služby, jednou takouto chýbajúcou službou je práve nevyhovujúci stav verejných toaliet. Komisia preto odporučila sprevádzkovať v čo najkratšom čase tieto verejné WC na letnú sezónu 2019 s tým aby sa do budúcna tieto priestory zrekonštruovali a prispôsobili tak aby tam časom pribudol aj kútik pre matky s deťmi poprípade pre imobilných.

Pred komisiu vystúpil pán Juraj Jankuliak, ktorý ju oboznámil s ponukou na kúpu hokejových mantinelov, ktorú obdržal od Švajčiarskeho hokejového zväzu vo veci pripraveného procesu likvidácie hokejového ihriska a nasledovnej stavby novej arény. Na Slovensku už boli takto osadené mantinely v Trstenej, Tvrdošíne a ďalšie dve v Akadémii Zdena Cígera v Bratislave. V prípade zakúpenia týchto mantinelov by sa mohlo uvažovať s hokejbalovým ihriskom na Mlynskej ulici, v areáli ZŠ Komenského alebo Osobitnej školy. Časom by sa mohla pridať nadstavba tomuto ihrisku a to v podobe chladenia, aby sa tam v zime dalo aj korčuľovať. Komisia jednoznačne tento projekt podporila a doporučila pripraviť mimoriadnu žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Námestovo.

Mesto Námestovo otvorilo nové infocentrum. Infocentrum bude slúžiť turistom a obyvateľom mesta v priestoroch mestskej knižnice v Dome kultúry na Hviezdoslavovom námestí od pondelka do piatka v čase 9:00 – 17:00 hod. Komisia odporučila mestskému úradu nájsť vhodnejšie priestory pre fungovanie ICN v Námestove a vypracovať propagačné materiály mesta. Pomerne rýchlo sa rozrastajúca komunita lezcov komisii predstavila projekt ktorým by chcela motivovať deti-ľudí k pohybu a pomohli Námestovu stať sa všestrannejším športovým/atraktívnym mestom.Vybudovanie bouldrovacej lezeckej steny. Komisia ocenila iniciatívu zakladajúcich členov občianskeho združenia, ktorí predložili projekt tejto výstavby lezeckej steny a zároveň odporučila mestskému úradu aby preverilo možnosť výstavby takejto lezeckej steny. Do úvahy pripadajú priestory v bývalej kotolni na Bernolákovej ulici.

Autor: Ing. Peter Kolada, predseda komisie pre
cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste