Domov / Aktuality / Komisia navrhuje zriadiť pozíciu ambasádora pre cestovný ruch

Komisia navrhuje zriadiť pozíciu ambasádora pre cestovný ruch

Cestový ruch na Oravskej priehrade je do veľkej miery nekontrolovateľný a začína v tom byť veľký chaos. Na ustanovujúcej schôdzi komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste som mal z rokovania veľmi dobrý pocit, pretože sa nám podarilo vyskladať veľmi dobrú zostavu. Tvoria ju ľudia jednak z radov poslancov mestského zastupiteľstva, marketingovej, finančnej, podnikateľskej sféry a zastúpenie má aj člen z vyššieho územného celku.

Návrhov a podnetov padlo neúrekom – spomenul by som napríklad chýbajúce pravidlá na Oravskej priehrade (neprimerane veľký nárast počtu vodných skútrov, nie sú vymedzené plochy pre plavcov, lode, rybárov a pod.), rapídny nárast nelegálnych prechodných obydlí popri brehu Oravskej priehrady, chýbajúce cyklotrasy, zle udržiavaný chodník smerom na Slanicu a zamedzenie parkovania na tomto chodníku osadením dopravných značiek „Zákaz parkovania“, zlepšenie a skvalitnenie marketingu v cestovnom ruchu, v spolupráci s finančnou komisiou potreba zefektívniť vyberanie dane z ubytovania a rovnako tiež, aby sa mestská polícia zamerala aj na okrajové časti mesta – napr. Slanická osada a pod.

Komisia na záver prijala uznesenie na vytvorenie pracovného miesta ambasádora pre cestovný ruch, ktorý zastreší konkrétne problémy miestneho turizmu a bude pracovať na spájaní a spolupráci s jednotlivými zložkami fungujúcimi v oblasti služieb v meste.

Autor: Ing. Peter Kolada, poslanec MsZ
predseda komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť