Domov / Aktuality / Kniha, ktorá prepisuje dejiny Námestova

Kniha, ktorá prepisuje dejiny Námestova

V Kultúrnom dome v Zubrohlave sa 22. januára konala prezentácia knihy Evy Kurjakovej a kol. s názvom S modrotlačou do sveta. Slovenská spisovateľka Eva Kurjaková zo Zubrohlavy, regionálna historička a zberateľka ľudových povestí, je autorkou mnohých monografií a kníh, ktoré neopakovateľným rukopisom zaznamenávajú historické udalosti Oravy. Týmto najnovším knižným titulom však významne posúva naše poznanie, dnes už o takmer zabudnutej dobe hornooravského plátenníctva, čím nás obohacuje novými poznatkami o tomto významnom období z dejín hornej Oravy.

Autorka knihy Eva Kurjaková s Miroslavom Hajdučíkom, ktorý do nej prispel poznatkami o manufaktúrnej výrobe modrotlače na hornej Orave v roku 1913. Foto: (ar mh)

Treba zdôrazniť, že táto pozoruhodná faktografická publikácia nám v mnohom poodhaľuje čriepky z nepoznaných dejín Námestova a jeho obdobia, ktoré mnohí historici nazývajú ako „aurea aetas“, čiže zlatým obdobím. V jednej zo sprievodných rečí odznelo: „Námestovo by nebolo Námestovom, ako ho poznáme dnes, ak by nebolo plátenníkov.“ Nemožno s tým nesúhlasiť a zároveň sa tešiť, že v knihe sa môžu Námestovčania dozvedieť nemálo o svojej histórii. Zmienka o zriadení námestovskej mangľovne Jozefa Timčáka pútavo vtiahne čitateľa do obdobia 1774. roku a dozvie sa aj o ďalších mangľovniach a farbiarňach z roku 1850 Štefana Košťála, Jozefa Schiffera, atď. Milovníci histórie si tu nájdu naozaj množstvo odpovedí na otázky z obdobia, o ktorom vieme my, Námestovčania tak málo. Môžeme sa tu tiež začítať do romantického príbehu plátenníka Jozefa Kunsta, pôsobiaceho v Námestove, ktorý konvertoval na katolícku vieru a jeho láska so židovkou mala veľmi dramatický priebeh, kým sa napokon stali manželmi. Dramatickosť a zauzlenie príbehu by mohlo byť inšpiráciou aj pre mnohých dnešných spisovateľov. Na svoje si prídu aj milovníci dobrodružstva, ktoré majú možnosť zažiť pri nevídaných a dlhé mesiace trvajúcich „obchodných výpravách“ našich plátenníkov, ešte aj dnes vzbudzujúcich obdiv a úctu. Mnohí Námestovčania sa z knihy môžu dozvedieť o svojich predkoch, skutočnosti o ktorých doposiaľ ani netušili. Bez nadsádzky možno konštatovať, že na základe tejto knihy môžeme „prepisovať dejiny Námestova“ a doplniť ich o ďalšie významné roky, udalosti i osobnosti. Osobne by som sa chcel poďakovať Eve Kuriakovej za nás, Námestovčanov, že svoju tvorbu neohraničila len historickými udalosťami Zubrohlavy, ale svoju energiu venovala aj tým naším – námestovským. Je to dôkazom , že dejiny Oravy a jej malebná história, sú naším spoločným kultúrnym dedičstvom a pokladom nesmiernej ceny, ktorý je potrebné uchovávať pre budúce generácie. Je naozaj dôležité , aby sme boli hrdí na svoj pôvod, veď máme právom byť na to pyšní. Som poctený, že som od autorky knihy dostal priestor pre príspevok o manufaktúrnej výrobe modrotlače na hornej Orave v roku 1913.

Knihu S modrotlačou do sveta od Evy Kurjakovej je možné si zakúpiť v sieti Aura knihy.

Autor: Mgr. Miroslav Hajdučík, Zdroj: Noviny Námestovčan