Domov / Aktuality / Kde sa strácajú miesta na Gymnáziu A. Bernoláka?

Kde sa strácajú miesta na Gymnáziu A. Bernoláka?

Nespravodlivosť či rozdielnosť medzi jednotlivými regiónmi v oblasti školstva sa stáva čoraz viditeľnejšou a doplácajú na to práve žiaci. Inak to nie je ani v oblasti poskytovania možnosti štúdia na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove, kde je počet prijatých žiakov rapídne nižší v porovnaní s minulými školskými rokmi, na rozdiel od ostatných škôl na hornej Orave.

V rámci projektu „Spravodlivosť verzus nespravodlivosť v školstve“, študenti Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove poukázali na nezrovnalosti zo strany Žilinského samosprávneho kraja a Okresného úradu Žilina ohľadom schválenia počtu prijatých študentov na 4-ročné a 8-ročné štúdium.

Čo sa týka osemročného gymnázia, v Námestovskom okrese sa nachádza viditeľne viac uchádzačov a ich možnosť dostať sa na toto štúdium je raz tak nižšia ako v okrese Tvrdošín. Kým v Námestove je kapacita triedy 18 žiakov, v Tvrdošínskom okrese majú možnosť otvoriť triedu s počtom žiakov 34. Čo zapríčiňuje znižovanie počtu prijatých študentov na našom gymnáziu? Aký to môže mať dopad na budúcnosť vzdelávania? Prečo sa na štvorročnom štúdiu od roku 2017 znížil počet študentov zo 155 v ročníku na 148 a tento rok na 124? A prečo v Tvrdošínskom okrese počet miest pre študentov neklesá? Námestovské gymnázium má pritom priestory na to, aby prijalo väčšie množstvo žiakov. Tým je spôsobené, že deťom z Námestovského okresu je odobratá možnosť štúdia na bližšom gymnáziu, a tak sú nútené za štúdiom cestovať niekoľko desiatok kilometrov úplne zbytočne.

„Niektoré“ gymnáziá sú umelo udržiavané aj napriek tomu, že vyprodukujú veľmi málo študentov, ako je teda možné, že môže fungovať škola s 34 maturantmi? Podľa nášho názoru je to neefektívne zaobchádzanie s financiami. Stojí za tým nejaká politická sila alebo rodinkárstvo? Stojíme si za názorom, že každému z nás by malo byť umožnené dostať sa na vybranú školu za rovnakých kritérií, bez ohľadu na to, či spadá pod Námestovský alebo Tvrdošínsky okres. Správne orgány by mali prehodnotiť momentálnu situáciu v týchto okresoch a rozdeliť žiakov na jednotlivé gymnáziá na Orave spravodlivejšie, podľa záujmu žiakov o štúdium a veľkosti populácie daného okresu.

ZDROJ: Študenti projektu Spravodlivosť vs. nespravodlivosť v školstve