Domov / Aktuality / Investičné akcie na rok 2020

Investičné akcie na rok 2020

● Súťaže návrhov „Námestovo nábrežie – dostavba a verejný priestor“
● Náučný chodník na nábreží
● Detské ihrisko na sídlisku Stred
● Obnova miestnych komunikácií: Okružná, ČK, Kliňanská
● Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZZ (dotácia Ministerstvo vnútra)
● Moderný dizajn a zaujímavé prvky – výrazné vynovenie námestovskej knižnice (dotácia FPU)
● Komplexná rekonštrukcia kinosály (dotácia AVF)
● Revitalizácia schodov a steny dejateľov na Hviezdoslavovom námestí
● Generel zelene
● Oprava strechy na sociálnej bytovke (havarijný stav)
● Rekonštrukcia schodov na Ul. Ľ. Štúra
● Rekonštrukcia strechy MŠ Bernolákova
● Rekonštrukcia sociálnych zariadení, zdravotechniky,
a rozvodov MŠ Veterná
● Rekonštrukcia strechy jedálne na ZŠ Slnečná
● Pokračovanie projektov: Pozemkové úpravy, Generel dopravy
● Revitalizácia areálu MŠK (dotácia SFZ)

ZDROJ: Noviny Námestovčan