Domov / Aktuality / GYMNÁZIUM V NÁMESTOVE AKO PRVÉ V KRAJI ZÍSKALO DOTÁCIU Z PLÁNU OBNOVY

GYMNÁZIUM V NÁMESTOVE AKO PRVÉ V KRAJI ZÍSKALO DOTÁCIU Z PLÁNU OBNOVY

V Žilinskom kraji je Gymnázium A. Bernoláka v Námestove prvou školou, ktorá získala dotáciu z Plánu obnovy na debarierizáciu.

Do výzvy na debarierizáciu sa doteraz zapojilo so svojimi projektami 9 stredných škôl, ktoré spĺňali podmienky a ďalšie školy svoje projektové zámery pripravujú.

Cieľom debarierizácie Gymnázia Antona Bernoláka, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Existujúca architektonická „debarierizácia“ je nepostačujúca, resp. zastaralá – nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnosť žiakom s obmedzenou mobilitou.

Za týmto účelom gymnázium pripravilo projekt, ktorý odstráni bariéry v dostupnosti školskej infraštruktúry a umožní pre žiakov s obmedzenou mobilitou realizovať vzdelávací proces a pobyt v škole bez obmedzení dostupnosti a nepriechodných bariér v interiéri školy.

Schválená celková hodnota projektu je 129 178,50 €. Projekt pozostáva z troch častí :

1. Demontáž existujúceho nákladného výťahu a  reinštalácia osobného výťahu pre imobilných študentov

2. Inštalácia šikmej schodovej plošiny pri vstupe a inštalácia stoličkového výťahu na 3 schodiskové ramená

3. Technicko – stavebné úpravy interiéru pre vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu školy, vstupu do  školskej jedálne a vytvorenie hygienického zázemia pre žiakov a osoby s obmedzenou mobilitou. Zrekonštruujú sa dve WC pre imobilné osoby a celkový vstup do budovy – od parkovacieho miesta s bezbariérovým vstupom do budovy a dostupnosť vo všetkých priestoroch školy.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť pre čo najväčší počet žiakov so zdravotným znevýhodnením bezproblémovú fyzickú dostupnosť vzdelávania v školských priestoroch gymnázia. So stavebnými úpravami sa už začalo, hotové by mali byť do konca roka.

Kontakt na hovorcu ŽSK:

Mgr. Eva Lacová

oddelenie komunikácie ŽSK

+421 41 5032 367, 0947 923 618

Eva.Lacova@zilinskazupa.sk