Domov / Kam vyraziť / Kultúrne pamiatky / Galéria Márie Medveckej (14,3km)

Galéria Márie Medveckej (14,3km)

Galéria Márie Medveckej
Stála expozícia z diela maliarky je inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia v Tvrdošíne od roku 1979. Na ploche 583 m2 je vystavených 266 olejomalieb a kresieb, ktoré poskytujú obraz o vývojových etapách a žánrových okruhoch celoživotnej tvorby Márie Medveckej (1914 — 1987) – maliarky, ktorá spojila svoj život a dielo s rázovitým regiónom Slovenska – Oravou.
Mária Medvecká sa po štúdiách v Bratislave (1942 — 1945), vo Viedni (1945 — 1946) a v Prahe (1946 — 1947) vrátila natrvalo na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrno-výchovnej činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. V rozvoji výtvarnej kultúry Oravy v období od konca štyridsiatych rokov až do polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia zohrala priekopnícku úlohu výstavná činnosť M. Medveckej. Maliarka kliesnila svojou tvorbou cestu pre pochopenie výtvarného umenia v prostredí, v ktorom sa s ním dovtedy ľudia nemali možnosť stretať. Vo svojom diele dospela k najvlastnejšiemu pohľadu a výrazu, založenom na bezprostrednom a nepatetickom vzťahu k realite krajiny a človeka. Miesto posledného odpočinku Márie Medveckej a Ctibora Belana je na cintoríne v Tvrdošíne – Medvedzí. Autorom náhrobku je akademický sochár Jaroslav Kubička.
Od roku 2000 sú podkrovné priestory galérie „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia.
V roku 2018 predstavíme verejnosti tvorbu Hieronýma Balka na výstave SNÍVANIE V PODKROVÍ.