Domov / Kam vyraziť / Florinov dom Dolný Kubín (32,6km)

Florinov dom Dolný Kubín (32,6km)

Florinov dom (Dolný Kubín)
Starý remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, nachádzajúci sa v historickom centre Dolného Kubína obýval v rokoch 1953 – 1973 významný slovenský básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Herkeľ Florin, ktorý sa zaslúžil o organizovanie známej celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu, tzv. Hviezdoslavovho Kubína. V roku 1997 v tomto dome zriadilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Pamätnú izbu T. H. Florina s pôvodným autorovým zariadením a výstavou jeho básnických zbierok i osobných predmetov. Expozícia je doplnená obrazovo-textovým materiálom. Ďalšie priestory domu využíva múzeum na usporadúvanie krátkodobých tematických výstav, najmä z oblasti prírodných a spoločenských vied.