Domov / Aktuality / Bude sa súperiť o primátorský mandát, o každé poslanecké miesto. Kto zvíťazí?

Bude sa súperiť o primátorský mandát, o každé poslanecké miesto. Kto zvíťazí?

Jednoduché vymenovanie problémov už nepostačuje. Bude dôležité, komu ľudia, a teraz vo voľbách občania, veď o nich sa hrá, uveria. Či uveria sľubom o otvorenej radnici, dostupnom bývaní, modernizácii infraštruktúry… Či prinesú nové tváre očakávané riešenia. Kto bude mať odvahu a silu posunúť mesto dopredu o dva tri roky. Všetci chceme žiť v meste, kde nebudú drogy, nebudú sa nám každý rok topiť v priehrade mladí ľudia, kde bude podpora a výstavba nájomných bytov, pomoc pre mladé rodiny v podobe pripravenosti územia na rodinnú výstavbu. Kde budú pozemkové úpravy garantované mestom – jednotlivec ich sám nezrobí, tú je úloha mesta jednoznačná a že sa to dá, ukazujú ostatné dediny v okolí.
Kto uspeje? Nezávislí? Akáže v malom meste nezávislosť. Tu každý každého pozná – nestačí sa len vzdať členstva v strane a očakávať lepší výsledok. Je dosť toho, kde je potrebné pracovať každý deň, nielen dva mesiace pred voľbami: doprava, chodníky, nájomné byty, individuálna výstavba, školstvo, sociálna politika, bezpečnosť v meste. Kto dokáže spojiť, vytvoriť tím poslanci – vedenie mesta, kto zabezpečí investície do škôl, do vzdelania. Ktorý primátor, ktorí poslanci, kto pospája, kto zabezpečí, aby mesto o päť rokov bolo miestom pre dobrý život, prácu, oddych. Kultúra a príroda, to sú danosti ktoré máme. Budúcou úlohou a prioritným riešením je ich rozvoj. Dajme dostatok finančných prostriedkov vlastným technickým službám, nech opravujú výtlky, upravujú cintorín od rána do večera. Ide to, vidíme, zmenilo sa toho dosť za posledné štyri rok. Máme novú cestu cez mesto – neprišlo to samé, máme moderné osvetlenie – tiež je za tým kus roboty. Veľa sa investovalo do škôl. Vidieť to. Naraz pribudne 120 nových bytov – tiež to neprišlo samé z večera do rána. Ale je ešte veľa pred nami. Pozemkové úpravy na Čerchľách, treba dokončiť prekládku vysokého napätia a potom ostatné. Šetrenie v oblasti investícii sa nevypláca, dobehne nás.
Kvalitné školstvo musíme chápať ako nástroj na osobný rozvoj, vzdelávanie musíme neustále podporovať a rozvíjať. Rozvoj v meste nezastavíme. Mesto sa bude a musí rozvíjať. Nestavajme na negativizme. nepľujme na seba, lebo deň po voľbách bude potrebné spolupracovať, hľadať riešenia. Bolo by naivné si myslieť, že po voľbách sa to zázračne zmení . Nie, nezmení. Zmení sa to, len ak budeme všetci poriadne robiť každý sám za seba na vlastnom mieste, poslanci prípravou rozpočtu, úradníci jeho realizáciou a všetci prístupom. Ak zahodíme nenávisť a budeme hľadať riešenie, podídeme znovu o kus ďalej.

To ale neznamená, že sa máme uspokojiť z terajším stavom, lebo kto zastane, toho preskočia. Prostriedky na rozvoj mesta sú, tak spoločne tlačme na realizáciu. Viem, veľa sa toho stihne ešte dokonca roka. Spájajme sa, hľadajme riešenia, pozitívne pozerajme na veci. Je to o súvislostiach o budúcnosti, akú pripravíme pre naše deti, pre našich vnukov, pre nás samých.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Marián Grígeľ