Domov / Kam vyraziť / Drevený artikulárny evanjelický kostolík v Leštinách (38,5km)

Drevený artikulárny evanjelický kostolík v Leštinách (38,5km)

Drevený artikulárny evanjelický kostolík v Leštinách
Bol postavený v rokoch 1688 – 1689. Pôvodná stavba bola bez zvonov a veže. V druhej polovici 18. storočia bol zrekonštruovaný a vonkajšiu rustikálnu fasádu nahradilo doskové debnenie. V roku 1775 farníci zrekonštruovali aj interiér a maľby z konca 17. storočia boli nahradené novými. V roku 1977 bola pri kostole postavená zvonica a neskôr bola s kostolom spojená prekrytým schodiskom.
Interiér kostola je bohato zdobený a vyniká rôznorodosťou tvarou, farieb a motívov. Interiéru dominujú nástenné kvetinové maľby zo 17. storočia. V interiéry kostola sa nachádza barokový oltár s drevorezbou z konca 17. storočia a bohato zdobená kazateľnica zo začiatku 18. storočia.
Pamiatka je národnou kultúrnou pamiatkou zaradenou medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO.