Domov / Aktuality / Dom kultúry prechádza po 37 rokoch výraznou rekonštrukciou

Dom kultúry prechádza po 37 rokoch výraznou rekonštrukciou

Dom kultúry v Námestove momentálne prechádza výraznou rekonštrukciou. Novú, modernejšiu tvár dostáva mestská knižnica, zmena, najmä v podobe nových sedačiek, čaká kinosálu. O spomínaných zmenách, ktoré si návštevníci môžu začať užívať už počas leta, najneskôr začiatkom septembra, informuje riaditeľka Domu kultúry v Námestove Mgr. Eva Mušáková.

Obnova interiéru i knižného fondu Mestská knižnica v Námestove funguje od roku 1983 keď bol do užívania odovzdaný Dom kultúry, vtedajšie Mestské kultúrne stredisko, ktorého súčasťou je mestská knižnica. Vizáž knižnice pred rekonštrukciou nebola najhoršia, ale bolo v nej chladno, tmavo, knižnica nemala odsávanie, priame vetranie… Keďže Fond na podporu umenia vyhlásil výzvy práve na tieto účely vo finančnom objeme do 10tisíc a 60 tisíc eur, aj napriek najmä časovej náročnosti sme sa rozhodli ísť do toho 60-tisícového. Zvládli sme to, vypracovali sme projekt, z troch oslovených architektov sme vybrali najkrajšiu a najlacnejšiu štúdiu architektov Ing,arch. Mariána Ontkóca a Ing.arch. Barbory Hollej. Projekt sme spolu s Danicou Hollou, poslankyňou MsZ a v tom čase zástupkyňou primátora, úspešne odprezentovali v Bratislave na Fonde na podporu umenia a tak k získanému 60-tisícovému grantu pridáme cca 10 tisíc eur z rozpočtu Domu kultúry. Potom nasledovalo verejné obstarávanie, ktoré zabezpečila Alžbeta Selecká, referentka pre projektové riadenie a verejné obstarávanie pri MsÚ.

Pult knižnice, na ktorom práve robili záverečné práce, je umiestnený oproti hlavným dverám. Za pultom vzniklo vhodné zázemie – priestor pre pracovníkov knižnice. Na fotografii pracovník firmy Kubik Interiér Ján Straka, v pozadí riaditeľka DK NO Eva Mušáková.

Celková hodnota diela na rekonštrukcii knižnice je ale približne 100 tisíc eur – vzhľadom na to, že spolu s mestským úradom sa vyriešila vzduchotechnika i svetelnosť knižničného priestoru. Okrem Fondu na podporu umenia a Domu kultúry v Námestove boli použité finančné prostriedky od jeho zriaďovateľa Mesta Námestovo. Na rekonštrukcii interiéru knižnice sa podieľali firma KUBIK INTERIÉR a stavebnými prácami firma STAVINEK s. r. o.,vzduchotechniku realizovala firma STAVOTECH SK s.r.o..Projekt rieši hlavnú a mládežnícku časť knižnice.

Priestor auditória čakajú ešte dokončovacie práce.

V mládežníckej je auditórium, knihy pre deti i premietacie plátno. Náučnú literatúru premiestnime z knižnice do miestnosti,ktorá bola v minulosti daná do prenájmu, kde bude tiež internet pre návštevníkov knižnice. Veríme, že náš vyše 22-tisícový knižný fond obohatíme o ďalšie tituly, vzhľadom na to, že sme pripravili projekt, z ktorého môžeme v prípade úspechu získať na tento účel 10 tisíc eur. Bolo by to výborné,ak by sme popri obnove interiéru knižnice za spomínaný objem prostriedkov obohatili aj knižný fond. Po rekonštrukcii poskytne knižnica viac priestoru deťom a mladým ľuďom na skupinové aktivity.Pôjde o vhodný komunikačný priestor – na besedy, čítania,premietanie rozprávok, hry,kreslenie… V ďalšej etape budeme riešiť druhú časť knižnice, v ktorej je napríklad i kútik pre deti. Knižnica je zatvorená od korony, od marca, ale ľudia sa informujú, kedy už otvoríme,pretože tu radi chodia. S prácami sme vo finálnej fáze a od septembra bude knižnica k dispozícii čitateľom a návštevníkom. Po dokončení tak bude mestská knižnica priestrannejšia, modernejšia a účelnejšia.

Kinosála s novými sedadlami

Okrem knižnice sa chystáme v spolupráci s Audiovizuálnym fondom v sále vymeniť sedadlá, podlahovú krytinu a upraviť schodíky. V pláne máme tiež výmenu vzduchotechniky a vymaľovanie týchto priestorov. V priebehu septembra by mohla vynovená sála začať slúžiť svojmu účelu. Finančný objem za nové sedačky do sály je cca 84 tisíc eur, polovicou sumy prispel Audiovizuálny fond, druhú polovicu poskytlo mesto. Vo verejnom obstarávaní na výrobu sedačiek bola vysúťažená firma HOKO- VH, Vlčnov (ČR). Pri prezeraní sály s obdivom skonštatovali, že sedačky, aj napriek nutnej výmene v takom stave, a po takom čase, videli iba v Prahe v jednom divadle. Vraj musíme mať kultúrnych návštevníkov.

Pohľad na sálu so starými sedadlami bude onedlho patriť histórii.

Na prezentácii projektu bol spolu so mnou a mojim kolegom Marekom Slovíkom na Audiovizuálnom fonde primátor mesta Milan Hubík, je to veľká podpora a zaváži. Najväčšiu časť finančných prostriedkov poskytuje Mesto Námestovo. Veľmi dôležitou časťou obidvoch projektov je finančné vyhodnotenie, ktoré sa bude týkať hlavne kolegyne Jany Janovičovej. Veríme, že po prázdninách sa už dostaneme do normálu, začneme zarábať a dodržiavať termíny, ktoré kolegyňa Štefánia Kováčová nebude musieť prekladať.

ZDROJ: Noviny Námestovčan