Domov / Aktuality / Dočasné parkovanie motorových vozidiel

Dočasné parkovanie motorových vozidiel

Na celom území mesta Námestovo je možnosť platiť dočasné parkovanie:
• prostredníctvom služby SMS-správy,
• zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate,
• zakúpením parkovacej karty na MsÚ

Parkovací lístok alebo parkovacia karta musí byť pre účely kontroly v motorovom vozidle na viditeľnom mieste.

Parkovacia karta neplatí na parkovisku medzi štátnou cestou I/78 a Marínou a budovou SSE.

Pre dočasné parkovanie motorových vozidiel mesto určuje tieto úseky miestnych komunikácií:
– ulica Štefánikova, od križovatky pri Magure po križovatku nad Domom kultúry,
– parkovisko za OD Janckulík, vedľa Domu kultúry a pred OD Klinec,
– parkovisko na námestí Antona Bernoláka,
– parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a oporným múrom pod kostolom,
– parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a Marínou a budovou SSE,
– Hviezdoslavova ulica pri mestskom cintoríne,
– parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a budovou ČSOB v smere na Or. Jasenicu,
– parkovisko medzi štátnou cestou I/78 a mliečnym automatom

Dočasné parkovanie pre osobné motorové vozidlá platí od 1.1 do 31.12 v dňoch pondelok až piatok v časovom intervale od 08.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 08,00 hod. do 12,00 hod. Pre ostatné vozidlá, návesy prívesy, autobusy platí povinnosť platenia parkovného nepretržite počas všetkých dní v roku.

Od platenia nájomného je oslobodené dočasné parkovanie motorového vozidla opatrených parkovacím preukazom, ktoré prepravujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.