Domov / Aktuality / Dobré správy zo zastupiteľstva VÚC Žilina

Dobré správy zo zastupiteľstva VÚC Žilina

Poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja na januárovom zasadnutí s takmer absolútnym konsenzom odhlasovali rozpočet na rok 2018, z ktorého majú financie plynúť aj na Oravu, aj do Námestova – do zariadenia v gescii VÚC. Vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 193,6 milióna eur sľubuje vyššie mzdy, opravu komunikácií, zlepšenie autobusovej dopravy… Medzi najzásadnejšie zmeny, ktoré boli odhlasované koncom januára, patrí okamžité šesťpercentné zvýšenie miezd pre sociálnych pracovníkov a nepedagogických zamestnancov školských zariadení, ktoré sú v správe ŽSK. Práve táto oblasť zamestnancov bola totiž už dlhodobo podhodnotená a o pracovné miesta s dlhodobo nízkym príjmom nebol záujem. Podľa žilinskej županky Eriky Jurinovej táto zmena nielen zvýši kvalitu zamestnancov týchto oblastí, ale rovnako tak aj kvalitu života občanov, ktorí sú v opatere sociálnych pracovníkov.

Napríklad opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, ale aj kuchárky v školských jedálňach budú mať s okamžitou platnosťou vyššie platy o šesť percent,“ vysvetlila županka Erika Jurinová. Ďalšou oblasťou, do ktorej majú natiecť peniaze z rozpočtu je doprava. Celková suma 7,3 milióna eur sa má použiť na 35 mostov v kraji. Radosť tak budú mať konečne aj oravskí vodiči, ktorí sú denne nútení jazdiť po množstve mostov, z ktorých veľká časť je v havarijnom stave. Nie nezaujímavou novinkou je aj novozvolený podpredseda Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť dopravy – stal sa ním Igor Janckulík, ktorý sa navyše, spolu s ďalším zo štvorice kolegov podpredsedov – rozhodol pracovať bez nároku na mzdu – tá je u jeho kolegov vo výške 45 percent platu županky. Samospráva tak bude môcť tieto prostriedky využiť efektívne v oblastiach, ktoré to budú potrebovať.

Pohľad do rokovacej sály zastupiteľstva ŽSK, v ktorom občanov okresu Námestovo zastupujú: Bc. Igor Janckulík, Ing. Albín Maslaňák, Ing. Július Piták, Jozef Straka a MUDr. Rastislav Zanovit. Foto: žsk

ZDROJ: Noviny Námestovčan