Domov / Aktuality / CZŠ SV. GORAZDA – Koncoročné aktivity

CZŠ SV. GORAZDA – Koncoročné aktivity

V mesiacoch máj, jún Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove organizuje veľa aktivít vonku, je dobré počasie, slniečko nás priam volá ísť do prírody. V nedeľu 20. mája sa uskutočnil v areáli našej školy tretí ročník akcie Športový deň. Začali sme sv. omšou, nasledoval beh okolo školy, sprievodné súťaže a hry pre deti. V jedenástich kategóriách behu okolo školy súťažili žiaci našej školy, škôlkari, rodičia a učitelia. Starší žiaci pretekali v zmiešanej štafete – nová súťaž, kde zvíťazili žiaci z 8.A triedy – Michaela Chorvátová, Kristian Maťuga, Matúš Meleka Ján Pisarčík. Veľká torta bola odmenou za ich prvenstvo. Nasledoval guľáš a malé občerstvenie. Poďakovanie za organizáciu športového dňa patrí rodičom, učiteľom a vedeniu školy. Ďakujeme aj sponzorom, ktorí nám venovali do súťaže vecné ceny. Pekný program si 25. mája pripravili pani učiteľky hlavne prvého až štvrtého ročníka so svojimi žiakmi pre našich rodičov. Program bol venovaný rodine, otcom, mamkám a starým rodičom našich detí. Potešili sme ich piesňami, tancom, básničkami a divadielkami. Program bol veľmi pestrý a páčil sa všetkým zúčastneným. Tentokrát aj starší žiaci z krúžku Erazmusplus ukázali svoj program, s ktorým vystúpili v Španielsku. Boli to naše ľudové pesničky, ale aj piesne v talianskom, francúzskom, španielskom a dánskom jazyku. Boli milým oživením programu. Moderátori Zuzka Miklušáková a Jožko Mikos celý program komentovali na ľudovú nôtu. Tak ako nám všetkým je oporou a veľkým vzorom Svätá Nazaretská rodina, tak sa aj naši žiaci poďakovali svojim rodičom za ich opateru, lásku a starostlivosť, ktorou ich denne zahŕňajú. „Napriek tomu, že Medzinárodný deň detí možno máme zapísaný ako socialistický výmysel, jeho história je oveľa staršia. Myšlienka upozorniť viac na detstvo a na problémy, ktoré sa ho týkajú aj takýmto spôsobom, vznikla už v roku 1925 na Medzinárodnej konferencii pre blaho detí v Ženeve. A až v 21 krajinách sveta sa Medzinárodný deň detí oslavuje práve 1. júna.“ Na našej škole sme prežili krásny deň plný slnka, hier, zábavy a radosti. Jednotlivé stanovištia si pripravili žiaci 8. a 9. ročníka. Všetkých súťažiacich prekvapili perfektnou prípravou a nápaditosťou. Každý žiak dostal sladkú odmenu a tri triedy za každý stupeň získali ceny.

Najmladší pretekári Športového dňa na štartovnej čiare. Foto: (czš)

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: CZŠ