Domov / Aktuality / CTIŤ SI PAMIATKU ZOSNULÝCH MOŽNO AJ BEZODPADOVOU CESTOU

CTIŤ SI PAMIATKU ZOSNULÝCH MOŽNO AJ BEZODPADOVOU CESTOU

Všetci si na začiatku novembra spomíname na svojich blízkych zosnulých. Kupujeme výzdobu a zdobíme ňou hroby. Znie to krásne, len škoda, že mnohá tá výzdoba, až na malé výnimky, je plastová.

Je nám podsúvané, že rezané kvety a kvety v kvetináčoch rýchlo zvädnú, zamrznú a preto je lepšie kúpiť plastové kytice. Problém je však inde – sú trváce až príliš, takmer nezničiteľné.

Na Slovensku máme okolo 850 000 hrobových miest, to znamená 850 000 plastových kytíc (ak to vynásobíme krát 2 vence na hrob), je to naozaj neuveriteľná kopa plastu. Všetok ten plast nakoniec skončí bez recyklácie v kontajneroch a následne na skládkach na netriedený odpad.

Mnohí aktivisti v spolupráci so zástupcami slovenských miest a obcí už vyvinuli iniciatívu, robia osvetové kampane, aby sa predchádzalo tvorbe odpadov, aktivizujú dobrovoľníkov, ktorí dohliadajú na triedenie odpadu a pomáhajú v čase sviatkov Pamiatky zosnulých so separovaním, mnohí zriadili v mestách a obciach pred cintorínmi hlavné kontajnerové stojiská na triedenie odpadu, umiestnili informačné tabule, ktoré navigujú, ako „Dušičkový“ odpad správne vytriediť.

Vzorom a inšpiráciou pre spoločnosť môžeme byť aj ako jednotlivci. Tým, že namiesto plastových vencov a kytíc uprednostníme živé vence, kytice a prírodné ozdoby z materiálov nazbieraných počas prechádzky. Materiál je nielen krásny, ale aj zadarmo.

Týmto chceme poukázať na potrebu, aby sa na pietnych miestach v mestách a obciach na Orave vytvorili podmienky na triedenie odpadu. Priaznivé životné prostredie je nevyhnutnou potrebou každého z nás.

Autor: Eva Murínová, Mária Protušová