Domov / Aktuality / Centrum voľného času Maják oslávilo 40. výročie svojho založenia

Centrum voľného času Maják oslávilo 40. výročie svojho založenia

Centrum voľného času Maják v uplynulých dňoch oslávilo 40. výročie svojho založenia. Slávnosť sa konala na pôde Domu kultúry v Námestove. Pozvanie prijalo 80 hostí, medzi ktorými nechýbali bývalí riaditelia a zamestnanci centra. V úvode sa hosťom prihovorila súčasná riaditeľka CVČ Mgr. Alica Kršáková, ktorá poďakovala riaditeľom aj zamestnancom za ich dlhoročnú prácu a prínos pre CVČ Maják. Ďakovné slová zazneli aj z úst primátora mesta. V krátkom prejave si zaspomínali na činnosť v centre aj bývalí riaditelia Jozef Srogoň a Mgr. Marta Slovíková. Slávnostné podujatie bolo spestrené speváckymi a tanečnými vystúpeniami detí zo záujmových útvarov CVČ a účastníkov talentovej súťaže Orava má talent. Pozvanie prijali aj členovia folklórneho súboru Mútňanka, ktorí svojím spevom a tancom umocnili atmosféru tejto oslavy. Celá akcia prebehla k veľkej spokojnosti organizátorov, ktorí využívajú túto možnosť na poďakovanie všetkým, ktorí prišli a zaspomínali si s nimi na roky minulé, ale aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri usporiadaní tejto slávnosti.

Autor: CVČ Maják, ZDROJ: Noviny Námestovčan