Domov / Aktuality (page 4)

Aktuality

Materská škola na Brehoch bola prvou MŠ v Námestove

Na známosť sa všetkým dáva, celkom nová čerstvá správa: „Otvára sa naša materská škola, príďte do nej, materská škola volá. Všade hračky aj smiech detí, slnko tu aj v zime svieti. Vôkol kvety, veľa stromov, nikomu sa nechce ísť domov.“ Brány našej materskej školy na Veternej ulici v Námestove sa …

Čítaj viac

20 rokov Cirkevnej školy sv. Gorazda v Námestove

Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? /Iz 43,19/ Tento úryvok zo Sv. písma sme si mohli prečítať pri vstupe do Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove 2. 9. 1999 a odvtedy sa začali písať dejiny tejto školy. Podobne ako v iných mestách, aj v Námestove po …

Čítaj viac

ZŠ Slnečná – Škola v číslach

V našej ZŠ na Slnečnej ulici sa otvorili dvere pre žiakov I. a II. stupňa v počte 302. Na I. stupni je 8 tried s počtom žiakov 144, z toho 71 chlapcov a 73 dievčat. Na II. stupni je 9 tried s počtom žiakov 158, z toho 85 chlapcov a …

Čítaj viac

ZŠ na Komenského sa opäť rozrástla o športovú triedu

V našom meste máme tri základné školy a každá z nich sa výučbou zameriava na niečo iné. Našu základnú školu môžeme spokojne nazvať aj prívlastkom „športová škola“, pretože každoročne otvára od 5. ročníka športovú triedu so zameraním na futbal a teraz už aj na gymnastiku. Žiaci zaradení do športových tried …

Čítaj viac

Vzdelávanie nemusí prebiehať iba v triede

Keď sa povie škola, väčšine z nás sa v predstave vybaví nudná trieda plná plagátov, matematické, chemické vzorce, možno kde-tu model kostry, geografická alebo fyzikálna učebňa, zošity plné poznámok, tašky plné kníh. Takýto model vzdelávania už ale dávno neplatí. Hoci gymnázium stále poskytuje všeobecné vzdelávanie v rôznych prírodovedných, humanitných, ale …

Čítaj viac

Súčasné pozitíva negatívneho vzoru

Modrotlač bola v minulosti živou súčasťou jednoduchého ľudového odevu oravského ľudu, živým článkom ľudovej umeleckej výroby. Modrotlačou sa označujú tkaniny s vykrytými bielymi vzormi na modrom podklade, čo sa docieľuje pohladením krycej kalovitej hmoty, tzv. rezervy a dodatočným ofarbením celého plátna na modro indigom v studenom farbive, zvanom „kypa“. Odborne …

Čítaj viac

Minulosť neodstrihneš, je v tvojej identite

28. októbra 2018 vznikla Česko-slovenská republika. Nezávisle od udalostí v Čechách slovenskí národovci a politickí činitelia, pre informačné embargo nevediac, čo sa udialo v Prahe, prijali 30. októbra 2018 v Turčianskom Svätom Martine Deklaráciu slovenského národa, či Martinskú deklaráciu, ktorou Slováci oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom. Za jediný oprávnený orgán …

Čítaj viac

Bude sa súperiť o primátorský mandát, o každé poslanecké miesto. Kto zvíťazí?

Jednoduché vymenovanie problémov už nepostačuje. Bude dôležité, komu ľudia, a teraz vo voľbách občania, veď o nich sa hrá, uveria. Či uveria sľubom o otvorenej radnici, dostupnom bývaní, modernizácii infraštruktúry… Či prinesú nové tváre očakávané riešenia. Kto bude mať odvahu a silu posunúť mesto dopredu o dva tri roky. Všetci …

Čítaj viac

Školský rok sa začal aj pre 116 prvákov

Prázdniny sa skončili a prichádzajú školské povinnosti. V pondelok 3. septembra 2018 sa pre žiakov začal školský rok 2018/2019. Základné školy v našom meste slávnostne privítali žiakov, pričom najväčšiu pozornosť venovali žiakom, ktorí prišli do školy aj so svojimi rodičmi, teda prvákom. Slávnostného otvorenia školského roka na školách sa zúčastnil …

Čítaj viac

ZŠ na Ulici Komenského bude mať vďaka projektu nové vybavenie

Mesto Námestovo získalo vďaka schválenému projektu „Vybavenie odborných učební ZŠ na Ulici Komenského“ nenávratný finančný príspevok na nákup nového vybavenia do učební fyziky, biológie, IKT, polytechniky a učebne jazykov. Realizovaním projektu sa zaistí vzdelávanie žiakov s prepojením teoretického a praktického vzdelávania. Zatraktívni sa vzdelávacie prostredie a zlepší sa vybavenie učební, čím sa vytvoria podmienky …

Čítaj viac

Tento týždeň cestujte lacnejšie

Župa sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. 10.9.2018, Žilina – Od nedele 16. septembra až do soboty 22. septembra čakajú na cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou v Žilinskom kraji výrazne zľavy na cestovnom. Žilinská župa sa zapojila do Európskeho týždňa mobility.  Už po 16-ty krát sa obce a mestá zapájajú do programu Európsky týždeň mobility, ktorý sa každoročne koná …

Čítaj viac

Múzeum v Námestove bude možno realitou

PREDSTAVÍM VÁM SVOJ SEN, píše Martin Rusnák: História je svedkom doby, životom pamiatky a hlásateľom uplynulých čias, povedal Cicero a ja sa s týmto výrokom úplne stotožňujem, ako aj s tým, že poznanie histórie je základ pre budovanie budúcnosti. Volám sa Martin Rusnák a aj keď ma mnoho z vás pozná a …

Čítaj viac

Predvolebný manuál – Ste spokojný, alebo chcete zmenu?

Asi najdôležitejšiu otázku, ktorú by si mal každý predtým ako pôjde voliť, položiť je otázka, či som spokojný so súčasným vedením mesta, alebo nie. Treba si tiež uvedomiť, že táto otázka sa týka v prvom rade primátora mesta, až potom poslancov. Primátor mesta si volí prednostu a viceprimátora bez toho, …

Čítaj viac

Podaril sa veľký krok v projekte Móla Oravy

STRETNE SA ŽUPANKA, PRIMÁTORKA, PRIMÁTOR A STAROSTA – A NEUVERÍTE ČO SA PODARILO! Podaril sa veľký krok v projekte Móla Oravy. Župa, mestá i obec podpísali Memorandum o spolupráci a dohodli sa, že architektonickú štúdiu k projektu dajú vypracovať už v priebehu najbližších týždňov. Keď to takto pôjde ďalej, čoskoro …

Čítaj viac

Počet obyvateľov Námestova klesá a spolu s nimi odchádzajú aj dane

Jedna z najdôležitejších tém ku blížiacim sa komunálnym voľbám budú pozemkové úpravy v Námestove, ktoré z nejakých známych alebo neznámych príčin ešte stále nezačali a dôsledky začínajú byť priam desivé!!! Ľudia na Hornej Orave túžia bývať prevažne v rodinných domoch a keď dopyt prevyšuje ponuku a v Námestove sa ceny …

Čítaj viac

MAS Biela Orava vyhrala fotosúťaž o najkrajšiu fotografiu v kategórii “Naše naj”

NAJKRAJŠIE FOTOGRAFIE Z ÚZEMIA MAS/VSP PRE ROK 2018 UŽ POZNÁME…  Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka, …

Čítaj viac

Nový cykloturistický chodník z Námestova do Poľska

Vďaka projektu Turistika bez hraníc medzi obcami Klin a Jelešnia vznikol cykloturistický chodník ktorý vedie z priemyselnej zóny v Námestove do obce Klin odkiaľ pokračuje značenie do Jelešne cez Oravské Veselé a Pilsko. Nový asfalt je položený takisto na trase z obce Klin do lokality Klinské rašelinisko. Tu pribudla pre turistov aj …

Čítaj viac

Rekonštrukcia spodnej časti oplotenia mestského cintorína

Približne pred 4 rokmi zrealizovalo mesto opravu hornej časti oplotenia cintorína na Hviezdoslavovej ulici. Príspevková organizácia mesta Technické služby Námestovo vybudovali nové oplotenie, hlavnú vstupnú bránu a menšiu bránu, ktorá slúži na odvoz kontajnerov či vjazd vozidiel slúžiacich na rekonštrukciu a opravu cintorína. Minulý rok sa zrealizovalo nové parkovisko od …

Čítaj viac

Mami, Oci NEZABUDNITE ma v aute

Pred každou župnou nemocnicou a poliklinikou v Žilinskom kraji pribudnú tabule a reklamné bannery upozorňujúce vodičov a rodičov, aby nenechávali v autách deti. Tabuľa s viditeľným nápisom Mami, Oci NEZABUDNITE ma v aute je osadená aj na parkovisku pri Oravskej poliklinike Námestovo. Kampaň má pomôcť predísť podobným tragédiám, k akej …

Čítaj viac

S prácami na obnove materskej školy na Bernolákovej ulici už finišujú

Rekonštrukcia Materskej školy na Bernolákovej ulici je pred dokončením. Ďalší pavilón v areály školy prechádza veľkou rekonštrukciou. Existujúci objekt materskej školy bol v roku 2010 zateplený, z exteriéru sa javí ako zachovalá fungujúca budova ale vnútorné, približne 35 ročné inštalácie sú v havarijnom stave a nevyhovujú súčasným platným normám a …

Čítaj viac

Vstupná brána na futbalový štadión dostala dôstojný vzhľad

Futbalový štadión sa môže pýšiť novou bránou s časťou oplotenia. Pôvodná vstupná brána bola v zlom technickom stave, a podobne na tom bolo aj nevyhovujúce oplotenie. Nové oplotenie je 2 metre vysoké s celkovou dĺžkou 25 m. Súčasťou oplotenia je nová vstupná brána s menšou bránkou, aby sa areál ihriska …

Čítaj viac

Oravské múzeum pri príležitosti 150. výročia svojho vzniku pripravilo niekoľko noviniek

Oravský Podzámok 18.7. 2018 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pri príležitosti 150.výročia svojho vzniku, pripravilo aj také novinky ako sú : nový design propagácie múzea, redizajn webovej stránky múzea a video o Oravskom hrade na Youtube. „Už začiatkom minulého roku 2017 sme začali …

Čítaj viac

Námestovské tanečníčky opäť majsterkami Európy

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) Pierrot aj tento rok reprezentovala mesto Námestovo na majstrovstvách Európy v tanci, ktoré sa konali od 27.júna v Rumunskom meste Brašov. Slovensko reprezentovali vďaka tanečnej súťaži SHOWTIME, ktorá je najväčšia a najpopulárnejšia súťaž na Slovensku. Minulý rok sa im v Budapešti podarilo vyhrať zlato a tento rok opäť obhájili svoj …

Čítaj viac

Oravská priehrada – voda je vhodná na kúpanie na všetkých odberných miestach

Hygienici odobrali vzorky vody z Oravskej priehrady.  V zozname vôd vhodných na kúpanie, ktoré ku dňu 29.6.2018 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nechýba ani Vodné dielo Orava, môžete sa tak kúpať bez obáv. Hygienici na konci júna v rámci štátneho zdravotného dozoru odobrali vzorky vody z piatich miest VD …

Čítaj viac

Hudobný festival Verím Pane 2018 začne už o pár dní

Verím Pane 2018 oživí Námestovo na 5 dní Tretí júlový týždeň sa môžu priaznivci kresťanskej hudby tešiť na 28. ročník Hudobného festivalu Verím Pane. Návštevníkov čakajú koncerty, workshopy, diskusie či divadelné predstavenie a samozrejme duchovný program. V utorok, 17. júla začneme festivalovou svätou omšou o 17:00 hod. v námestovskom Kostole …

Čítaj viac