Domov / Aktuality / Arogancia stavebníka bytovo-parkovacieho domu na sídlisku Brehy
FOTO: Stavebný podnik

Arogancia stavebníka bytovo-parkovacieho domu na sídlisku Brehy

Výstavbu „Bytovo-parkovacieho domu“ na sídlisku Brehy riešili zastupiteľstvá mesta počas niekoľkých volebných období, pričom pôvodným zámerom a prioritou bolo vyriešiť zlú parkovaciu situáciu na Brehoch. Z pôvodného zámeru sa však stala „megastavba“, 10-poschodový bytovo-parkovací dom. Áno, rozumiem, že pre investora je výhodné postaviť spolu s garážami aj byty, ktoré sú v Námestove potrebné. Ale všetky zámery sa postupne menili, od garážového domu, cez 7-poschodový bytovoparkovací dom až po 10-poschodový bytovo-parkovací dom. Na vyriešenie parkovacej otázky na Brehoch pritom zostane v tejto budove cca 22 garážových miest, možno… Je mi jasné, že vedúci oddelenia výstavby MsÚ v Námestove bude s obľubou tvrdiť (keď mu to vyhovuje), že to „schválili poslanci“.

FOTO: Ľuboš Šimurda

Čo považujem za „aroganciu“ pri budovaní tejto stavby? Po prvé, stavebník menil pôvodne navrhnutú výšku budovy a vyjadrím pochybnosť , či sa naozaj zastavíme na 10-tich poschodiach. Veď je niekoľko príkladov „bytových stavieb“ v Námestove, z minulosti aj súčasnosti, ktorých počet poschodí nesúhlasí s pôvodným návrhom. U niektorých sa navýšenie dodatočne schválilo, niektoré budovy budú na dodatočné schválenie pravdepodobne ešte „čakať“. Druhou aroganciou stavebníka je stav príjazdovej cesty ku stavbe. Príjazdová cesta je neustále ničená ťažkými strojmi, čo nepriaznivo pôsobí nielen na autá vlastníkov garáží. Zároveň stavebník parkovaním svojich áut opakovane bráni prístupu vlastníkov do garáží, pričom má na to vyhradené oplotené stavenisko. Na tieto skutočnosti bol upozornený stavebný úrad sťažnosťou zo 14. júla 2017 pánom poslancom Milanom Hubíkom, pričom doteraz nebolo na sťažnosť odpovedané a reagované. Neriešenie sťažnosti je aroganciou vedenia (vedúceho výstavby) stavebného úradu. Pričom ten istý vedúci výstavby prichádza s prevratným riešením parkovania na Brehoch vybudovaním nového garážového domu. To, že tu schválený bytovo- parkovací dom bude stáť, to je už skutočnosť. Verím však, že pri jeho výstavbe stavebník dodrží uznesenia zastupiteľstva a zákony, podľa ktorých má príjazdovú cestu udržiavať v neporušenom stave a nebude sťažovať vlastníkom garáží ich bezpečné a „kultúrne“ užívanie.

ZDROJ: Noviny Námestovčan, Autor: Marián Melišík poslanec MsZ